Odpowiedzialność specjalisty ds. bhp w zakresie szkoleń

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 10-08-2013 r.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi szkolenie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie. Pomimo że obowiązek organizacji i przeprowadzenia szkolenia należy do pracodawcy, w praktyce to specjalista w dziedzinie bhp faktycznie organizuje i przeprowadza szkolenia pracowników.

Od uzyskanej wiedzy zależy zarówno bezpieczeństwo samego szkolonego, jak i innych osób z nim współpracujących oraz obecnych na terenie zakładu pracy. Na szkolącym zatem spoczywa duża odpowiedzialność przekazania pracownikowi informacji w taki sposób, aby uzyskana przez szkolonego wiedza była możliwie najpełniejsza i jak najbardziej trwała.

 
Ogromną rolę dla skuteczności szkolenia bhp odgrywa sposób przekazania wiedzy pracownikowi, gdyż to właśnie na wiedzy zdobytej w czasie szkolenia będzie on bazował przez cały czas wykonywania swojej pracy w zakładzie.


Prowadząc działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, pracodawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom całe zaplecze metodyczne dające im możliwość m.in.:

  • zaznajomienia się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • zapoznania się z przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i z zakresem odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
  • nabycia umiejętności postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.
Organizator szkolenia ma także obowiązek zapewnić:
  • programy poszczególnych rodzajów szkoleń opracowane dla określonych grup stanowisk,
  • programy szkoleń instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu,
  • wykładowców i instruktorów o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizowanych programów szkoleń,
  • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
  • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkoleniowych,
  • właściwy przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bhp,
  • prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.


Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24340 )
Array ( [docId] => 24340 )