Pracowników tymczasowych nie przeszkoli agencja pracy tymczasowej

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 08-12-2013 r.

Skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych zwalania pracodawcę z obciążeń związanych z rekrutacją i samym zatrudnianiem. Nie dotyczy to jednak obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca, nawet gdyby przejawiał taką inicjatywę, nie ma możliwości zwolnienia się od wymienionych wyżej powinności i scedowania ich na agencję pracy tymczasowej, która jest pracodawcą pracowników tymczasowych. Co do zasady, możliwa jest natomiast opcja odwrotna – przejęcie przez pracodawcę użytkownika niektórych obowiązków w dziedzinie bhp od agencji pracy tymczasowej.

W opinii Państwowej Inspekcji Pracy nie ma możliwości powierzenia instruktażu ogólnego bhp specjaliście do spraw bhp niebędącemu osobą wykonującą u pracodawcy zadania służby bhp. U pracodawcy mającego na mocy odrębnych przepisów obowiązek utworzenia służby bhp instruktaż ogólny powinien być zatem przeprowadzony przez upoważnionego do tego bhp-owca.

Stanowisko takie przesądza o niemożności zlecenia przez pracodawcę użytkownika agencji pracy tymczasowej przeprowadzenia szkoleń wstępnych dla swoich pracowników tymczasowych.

Przyjąć natomiast należy, że z przeprowadzenia szkolenia wstępnego można zrezygnować, gdyby bezpośrednio po zakończeniu umowy wiążącej pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej została zawarta bezpośrednio kolejna umowa o pracę, którą pracownik tymczasowy wykonuje na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy użytkownika.

Nadmienić jednak wypada, że PIP stoi jednocześnie nie na stanowisku, że tworzenie służby bhp ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wyłączają zdaniem PIP stosowania art. 237[11] kodeksu pracy. Zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych.

Przeprowadzenie szkoleń okresowych bhp pracowników tymczasowych będzie konieczne z reguły tylko wtedy, gdy okres skierowania do pracy u pracodawcy użytkownika przekroczy 12 miesięcy. W rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp wprowadzono bowiem obowiązek przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego większości pracowników (przede wszystkim tych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych) w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

agencja pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy, służba bhp, szkolenia pracownicze, kontrola bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33109 )
Array ( [docId] => 33109 )