Sezonowy pracownik gastronomii jest szczególnie narażony na poparzenia

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 06-08-2013 r.

Zagrożeń w pracy jest wiele, także w pracy dorywczej. Aby skuteczne zabezpieczyć sezonowego pracownika małej gastronomii przed występującymi na tym stanowisku zagrożeniami najpierw należy je zidentyfikować.

Pracownika należy poinformować o wszystkich grożących mu niebezpieczeństwach w tracie pierwszej fazy szkolenia bhp . Są to podstawowe i najważniejsze informacje dla szkolonego, a także dla osoby przeprowadzającej instruktaż. Czynniki niebezpieczne to:

  • Poparzenia, które mogą wystąpić w związku z dotknięciem elementów gorących urządzeń (nagrzanych powierzchni) np. pieców, trzonów kuchennych, kotłów warzelnych, patelni, urządzeń do podgrzewania. Pracownik może zostać również narażony na oparzenie w czasie niekontrolowanego wypływu np. strumienia wrzącej wody z garnka, rozbryzgu gorącego tłuszczu z patelni, frytkownicy, potrącenie garnka, patelni, oblania gorącym tłuszczem Zagrożenie mogą również nieść gorące potrawy, rozgrzane naczynia, para wodna. Pracownik przy wykonywaniu prac związanych z występowaniem tego typu niebezpieczeństw powinien zachować szczególną ostrożność, stosować właściwą odzież roboczą, ochronną, rękawice ochronne. Urządzenia stosowane w kuchni powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Gorące elementy urządzeń kuchennych muszą być osłonięte lub wyposażone w izolacyjne uchwyty. Przy smażeniu i gotowaniu należy stosować pokrywy. Aby sprawdzić stan przygotowania potraw, pokrywy należy podnosić ostrożnie tak by strumień gorącej pary z naczynia nie był skierowany bezpośrednio na twarz pracownika.
  • Pożar, wybuch spowodowany np. złym stanem technicznym przewodów elektrycznych, zapaleniem się rozgrzanego tłuszczu, wybuchem czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych na skutek pożaru, wybuchem gazu ulatniającego się z nieszczelnej instalacji gazowej np. pieca gazowego, rusztu gazowego, grilla, zalanie palnika wodą, wybuchem butki z gazem zasilającej np. kuchenkę gazową. Pracodawca powinien przeprowadzać systematyczne przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej oraz poddawać te instalacje i urządzenia systematycznym konserwacjom i naprawom, zgodnie z zaleceniami producenta. Pracownik przy pracy musi zachować szczególną ostrożność, a o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, nieprawidłowościach niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego, pracodawcę, a w razie potrzeby odpowiednie służby. Urządzenia gazowe powinny być szczelne, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast zamknąć dopływ gazu i wywietrzyć pomieszczenia. Urządzenia gazowe nie mogą być używane w pomieszczeniach z nieprawidłowo działającą wentylacją lub w pomieszczeniach pozbawionych wentylacji. Montaż trzonów kuchennych i innych urządzeń gazowych, przeglądy, naprawy należy wykonywać tylko przez zakład gazowniczy lub uprawnionego, posiadającego odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne pracownika. Punkt gastronomiczny musi być wyposażony w podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny być oznakowane.

 

  • Zatrucia gazem (nieszczelna instalacja gazowa), związane ze spożywaniem surowych składników, brakiem higieny, niewłaściwym przechowywaniem surowców i produktów np. zakażenia salmonellą).
  • Skaleczenia, urazy ostrymi narzędziami, przede wszystkim w czasie krojenia, wykrawania, obróbki produktów. Mogą one być spowodowane przez różnego rodzaju noże, krajalnice. Pracownik musi zachować szczególną ostrożność. Używane narzędzia powinny być sprawne a urządzenia mechaniczne wyposażone w osłony niepracujących części narzędzi tnących zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
  • Upadek na płaszczyźnie, przewrócenie się, potknięcie się (brak ładu na ciągach i drogach komunikacyjnych, niewłaściwy sposób składowania towarów, śliska nawierzchnia – rozlane tłuszcze, woda wylana przy stanowiskach mycia, stołach, myjkach) oraz wszelkiego rodzaju nierówności podłoża (doły, progi, ubytki posadzki, uszkodzone wykładziny, panele, chodniki), jak również rzeczy i materiały pozostawione na drogach i ciągach komunikacyjnych np. przewody elektryczne zasilające urządzenia elektryczne, pudła, kartony i inne rzeczy pozostawione na drogach i ciągach komunikacyjnych na stanowisku pracy.

Waldemar Klucha, specjalista ds. bezpieczeństwa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24331 )
Array ( [docId] => 24331 )