Szkolenie wstępne BHP

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 29-11-2012 r.

Szkolenie wstępne bhp przeprowadzane jest w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk pracy – zawodów, o zbliżonych zagrożeniach wypadkowych i chorobowych.

Szkolenie wstępne bhp obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bhp, czyli instruktaż ogólny bhp,
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy w dziedzinie bhp, czyli instruktaż stanowiskowy bhp.

Instruktaż ogólny bhp ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w:

 • kp (art. 207–23715),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
 • układach zbiorowych pracy

oraz przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy (u danego pracodawcy), jak również zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Instruktaż ogólny bhp prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, bądź pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp.

Instruktażowi ogólnemu bhp poddawani są przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, a także bezrobotni odbywający w zakładzie staże oraz przygotowanie zawodowe.

Instruktaż stanowiskowy bhp ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie wywołują te czynniki,
 • umiejętnościami w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach pracy.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadzany jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku w odniesieniu do:

 1. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych bądź niebezpiecznych,
 2. pracowników przenoszonych na stanowiska określone w pkt 1,
 3. uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktyki studenckie,
 4. bezrobotnych odbywających w zakładzie pracy staż lub przygotowanie zawodowe.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przejść instruktaż stanowiskowy bhp obowiązujący na każdym z tych stanowisk.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24310 )
Array ( [docId] => 24310 )