Uprawnienia do omawiania zasad pierwszej pomocy w czasie szkolenia okresowego

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 26-01-2016 r.

Jakie uprawnienia należy posiadać, aby prowadzić blok dotyczący pierwszej pomocy na szkoleniu okresowym bhp?

Regulacje prawne nie wskazują w sposób szczegółowy, jakie kompetencje i uprawniania powinny posiadać osoby przeprowadzające szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Prawodawca przyjmuje założenie, że każda osoba, która posiada uprawnienia pracownika służby bhp ma również odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do zagwarantowania właściwego poziomu szkolenia odnośnie do udzielania pierwszej pomocy w ramach przeprowadzonego szkolenia w zakresie bhp.

Trzeba podkreślić, że choć przepisy nie określają konkretnych wymagań w zakresie uprawnień osób prowadzących szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej podczas szkoleń bhp, to osoby te powinny mieć określoną wiedzę na ten temat zdobytą w ramach odpowiednich szkoleń i kursów pierwszej pomocy. Najlepiej gdyby osoby prowadzące blok o temacie pierwszej pomocy przedmedycznej miały wiedzę zarówno teoretyczną w tym zakresie, jak i praktyczną.

Trzeba zaznaczyć, że inne wymagania w zakresie kompetencji i wiedzy stawiane będą instruktorowi pierwszej pomocy podczas szkolenia bhp w firmie o działalności administracyjno-biurowej, a inne w firmie produkcyjnej z uwagi na poziom zagrożeń.

Wydaje się zatem, że podstawą będzie tu ukończenie przez instruktora szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w jednostce organizacyjnej, która wyda swojemu kursantowi odpowiednie zaświadczenie/certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Proszę zwrócić również uwagę na fakt, że wśród uprawnionych do prowadzenia instruktażu ogólnego obejmującego udzielanie pierwszej pomocy wymienia się pracownika służby bhp. Nie ma zatem przeszkód, aby pracownikowi służby bhp (po szkoleniu okresowym dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby, podczas którego omawiane były również zagadnienia pierwszej pomocy) powierzane było prowadzenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy także w ramach szkoleń okresowych pracowników.

Kinga Grodzicka-Lisek, prawnik specjalizujący się w prawie pracy i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38475 )
Array ( [docId] => 38475 )