Czy w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego uwzględniać pracowników administracyjnych?

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Halina Góralska
Data: 14-04-2020 r.

Czy w zakładowej tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego należy również uwzględnić przydział obuwia dla pracowników administracyjnych, którzy czasami pojawiają się na halach produkcyjnych, np. technolog czy konstruktor? Czy można przyjąć okres użytkowania takiego obuwia do zużycia?

W odniesieniu do rozpatrywanej kwestii, przyznając pracownikom, którzy sporadycznie przebywają na hali produkcyjnej, obuwie robocze, pracodawca może ustalić w zakładowej tabeli norm przydziału przewidywany okres użytkowania – wskazać, np. okres 4 lat.

Kodeks pracy określając obowiązki pracodawcy w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze wskazuje, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Ważne
Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe.

Dostarczone pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto,  pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Komentarz eksperta

Pamiętaj, że rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Szczegółowe ustalenia pracodawcy określające zasady przydziału odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony indywidualnej na poszczególnych stanowiskach pracy przyjmują formę zakładowej tabeli norm przydziału tych środków i wprowadzane są do stosowania w zakładzie jako zarządzenie wewnętrzne lub załącznik do regulaminu pracy.

Podstawa prawna

  • art. 2377 § 1 i § 2; art. 2378 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

  • § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 czerwca 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).

Halina Góralska główny specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41144 )
Array ( [docId] => 41144 )