Jakim badaniom lekarskim musi się poddać pracownik

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Ryś Paweł
Data: 23-07-2012 r.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi się poddać wstępnym badaniom lekarskim. W trakcie trwania umowy o pracę pracownik podlega okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim. Brak badań uniemożliwia pracownikowi podjęcie pracy, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Rodzaje badań lekarskich

Wyróżniamy trzy rodzaje badań lekarskich: wstępne, okresowe i kontrolne. Wstępnym badaniom lekarskim pracownik musi się poddać przed rozpoczęciem zatrudnienia. Poddają się im osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Od tej zasady jest wyjątek, bowiem badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawca.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim w trakcie zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę. Ponadto pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objecie takimi badaniami.

Badania kontrolne wykonywane są natomiast w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej choroba. Pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Skierowanie na badania lekarskie

Osobą, która kieruje pracownika na badania jest pracodawca. Badania lekarskie przeprowadza się bowiem na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno wskazywać przede wszystkim rodzaj badania lekarskiego, jakie ma być wykonane oraz stanowisko jakie pracownika zajmuje lub będzie zajmował, w przypadku pracowników przyjmowanych do pracy.

Koszty badań lekarskich

Koszty badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami ponosi pracodawca. Do kosztów tych zaliczmy między innymi koszty badań profilaktycznych, wynagrodzenie za czas niewykonywania przez pracownika pracy związku z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi oraz koszty przejazdu na badania do innej miejscowości.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24314 )
Array ( [docId] => 24314 )