Czym jest wypadek przy pracy

Autor: Ryś Paweł
Data: 16-08-2012 r.

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest przeciwdziałanie wypadkom przy pracy. Jakie zdarzenie uznaje się za wypadek przy pracy?

Definicja wypadku przy pracy

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia „wypadek przy pracy”. Definicję taką podaje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Zgodniej z przepisami tej ustawy, zwanej ustawą wypadkową za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć.

Takie zdarzenie nie zostanie jednak uznane za wypadek przy pracy, jeśli nie nastąpi w związku z pracą. Co należy rozumieć, że zdarzenie musi powstać w związku z pracą? Na to pytanie odpowiada ustawa wypadkowa, której przepisy stanowią, że zdarzenie, aby było uznane za wypadek przy pracy musi powstać:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedziba pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Ponadto ustawa wypadkowa na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje wypadek, któremu pracownik uległ:
  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Rodzaje wypadków przy pracy

Ustawa wypadkowa rozróżnia 3 rodzaje wypadków przy pracy: śmiertelny, ciężki oraz wypadek zbiorowy.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała. Ustawa wskazuje, jakie uszkodzenie ciała uznawane jest za ciężkie, jest to między innymi: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwale, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Natomiast za zbiorowy wypadek przy pracy ustawa wypadkowa uznaje wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24449 )
Array ( [docId] => 24449 )