Doświadczenie pracownika ma wpływ na bezpieczeństwo w pracy

Data: 26-09-2013 r.

Zgodnie z psychologiczną teorią decyzji są dwa podstawowe wymiary, które decydują o tym czy człowiek oceni dane zdarzenie jako zagrażające czy nie. Są to wielkość szkody i prawdopodobieństwo jej pojawienia się.

Badania przeprowadzone wśród pracowników natomiast wskazują na inne, ich zdaniem ważniejsze, wyznaczniki, które wpływają na ich osąd, czy dane zachowanie jest ryzykowne czy nie. Są to:

  • Konsekwencje natychmiastowe bądź odroczone w czasie – odroczenie prawdopodobieństwa pojawienia się negatywnych skutków zmniejsza ich negatywne znaczenie.
  • Narażanie na ryzyko z własnej woli bądź z przymusu – dobrowolne poddanie się zachowaniom ryzykownym zmniejsza oceniany poziom ich niebezpieczeństwa w porównaniu do zachowań podejmowanych pod przymusem.
  • Umiejętność wyobrażenia sobie przyczyn i konsekwencji ryzykownych zdarzeń – im bardziej barwne i obrazowe informacje na temat potencjalnych zachowań ryzykownych tym większa ocena ryzyka danej sytuacji.

  • Uprzednie doświadczenia z zagrożeniem - człowiek ma tendencje do spostrzegania zdarzeń i oceniania sytuacji potencjalnie ryzykownych na bazie swoich uprzednich doświadczeń (zasada heurystyki dostępności psychicznej). Życie pokazuje, iż konsekwencje takiego postępowania są różnorakie, w niektórych przypadkach zaufanie swojemu doświadczeniu okazuje się słuszne, w innych natomiast – niewystarczające. Powyższa wiedza i ta świadomość u poszczególnych pracowników może sprawić, iż będą oni bardziej uważni zarówno w sytuacjach sobie znanych, jak i zupełnie nowych, co może skutkować zachowaniem większego bezpieczeństwa.
  • Stopień nowości sytuacji – sytuacje, narzędzia, zabezpieczenia nieznane pracownikowi są z zasady oceniane jako bardziej ryzykowne i mniej pewne niż te znane.
  • Poziom lęku – im wyższy poziom lęku tym wyższe spostrzegane ryzyko.
  • Subiektywna ocena częstości wypadków – im więcej danych wypadków w otoczeniu konkretnego pracownika tym bardziej ryzykowne wydają się sytuacje, które pośrednio do nich doprowadziły.
  • Poczucie kontroli nad ryzykiem – im większe poczucie kontroli nad ryzykiem i ewentualnymi skutkami jego następstw tym zagrożenia w związku z daną ryzykowną sytuacją wydają się mniejsze.
Anna Kucharska, psycholog

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24469 )
Array ( [docId] => 24469 )