Nieprawidłowe zachowania pracownika wpływają na bezpieczeństwo pracy

Data: 26-09-2013 r.

W ocenie osób badających wypadki, pracownik ma ogromny wpływ na zdarzenia wypadkowe. Wśród czynników związanych z pracownikiem, które przyczyniać się mogą do powstawania wypadków przy pracy wyróżnić można dwie kategorie cechy i stany pracownika oraz niebezpieczne zachowania.

 

Cechy i stany pracownika – trwałe i czasowe właściwości człowieka takie jak:

 • ograniczenia anatomiczne,
 • niedostatki siły,
 • ograniczenia percepcyjne i psychomotoryczne (np. słaby refleks),
 • niedostatki uwagi,
 • niedostatki intelektualne (np. brak zdolności przewidywania),
 • braki w wiedzy fachowej i o przepisach bhp,
 • ograniczenia osobowościowe,
 • niedostatki motywacji,
 • zmęczenie i stany emocjonalne.
Mimo iż mało uwagi przywiązuje się do powyższych czynników podczas doboru pracowników na poszczególne stanowiska pracy oraz przydzielając im odpowiednie obowiązki to oczywistym wydaje się, iż mogą one mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo pracy.

 

Cechy i stany pracownika
 • ograniczenia anatomiczne,
 • niedostatki siły,
 • ograniczenia percepcyjne i psychomotoryczne (np. słaby refleks),
 • niedostatki uwagi,
 • niedostatki intelektualne (np. brak zdolności przewidywania),
 • braki w wiedzy fachowej i o przepisach bhp,
 • ograniczenia osobowościowe,
 • niedostatki motywacji,
 • zmęczenie i stany emocjonalne.
 •  

   

   

  Niebezpieczne zachowania pracownika

  • zaniechanie kontroli przed przystąpieniem do pracy:
   • niesprawdzenie stanu stanowiska pracy, maszyny oraz narzędzi,
   • niesprawdzenie sprawności maszyn, narzędzi, dostępu do źródła prądu, obecności zabezpieczeń,
  • błędy podczas korzystania z maszyn i narzędzi:
   • korzystanie z nieodpowiednich narzędzi lub maszyn,
   • używanie niesprawnych urządzeń oraz narzędzi,
  • zastosowanie niewłaściwej metody pracy:
   • skracanie procedury wykonania zadania,
   • praca w nieodpowiednim do tego miejscu i czasie,
   • wybór metody nieodpowiedniej w celu np. zaoszczędzenia czasu bądź wysiłku,
   • odstępstwa od instrukcji,
  • podejmowanie zadań przekraczających umiejętności, kompetencje i możliwości fizyczne pracownika
  • niestosowanie zabezpieczeń:
   • niestosowanie środków ochrony indywidualnej,
   • usuwanie osłon z maszyn i urządzeń,
   • pomijanie czynności zabezpieczających i ochronnych,
   • brak przygotowania zabezpieczeń na wypadek zagrożenia,
  • lekceważenie zagrożeń i niebezpieczeństw:
   • konserwacja i naprawa maszyn w ruchu, podczas włączonego źródła prądu,
   • przebywanie w niebezpiecznym miejscu,
  • niedbałość:
   • wykonywanie czynności niedbale, nieuważnie, bez należytej staranności,
   • lekceważenie poleceń przełożonych,
   • samowolne opuszczenie stanowiska pracy,
   • pozostawienie po wykonywanej czynności niebezpiecznych narzędzi bez zabezpieczenia, śliskiej powierzchni itp.,
   • brak informowania o zagrożeniach,
  • błędy w działaniach korekcyjnych:
   • zaniechanie koordynacji działań i kontroli w warunkach niebezpiecznych,
   • podjęcie nieadekwatnych działań korekcyjnych, bądź ich brak w sytuacji zagrożenia.

   

   

  Niebezpieczne zachowania pracownika

  • zaniechanie kontroli przed przystąpieniem do pracy:
   • niesprawdzenie stanu stanowiska pracy, maszyny oraz narzędzi,
   • niesprawdzenie sprawności maszyn, narzędzi, dostępu do źródła prądu, obecności zabezpieczeń,
  • błędy podczas korzystania z maszyn i narzędzi:
   • korzystanie z nieodpowiednich narzędzi lub maszyn,
   • używanie niesprawnych urządzeń oraz narzędzi,
  Niebezpieczne zachowania pracownika
 • zaniechanie kontroli przed przystąpieniem do pracy:
  • niesprawdzenie stanu stanowiska pracy, maszyny oraz narzędzi,
  • niesprawdzenie sprawności maszyn, narzędzi, dostępu do źródła prądu, obecności zabezpieczeń,
 • błędy podczas korzystania z maszyn i narzędzi:
  • korzystanie z nieodpowiednich narzędzi lub maszyn,
  • używanie niesprawnych urządzeń oraz narzędzi,
 • zastosowanie niewłaściwej metody pracy:
  • skracanie procedury wykonania zadania,
  • praca w nieodpowiednim do tego miejscu i czasie,
  • wybór metody nieodpowiedniej w celu np. zaoszczędzenia czasu bądź wysiłku,
  • odstępstwa od instrukcji,
 • podejmowanie zadań przekraczających umiejętności, kompetencje i możliwości fizyczne pracownika
 • niestosowanie zabezpieczeń:
  • niestosowanie środków ochrony indywidualnej,
  • usuwanie osłon z maszyn i urządzeń,
  • pomijanie czynności zabezpieczających i ochronnych,
  • brak przygotowania zabezpieczeń na wypadek zagrożenia,
 • lekceważenie zagrożeń i niebezpieczeństw:
  • konserwacja i naprawa maszyn w ruchu, podczas włączonego źródła prądu,
  • przebywanie w niebezpiecznym miejscu,
 • niedbałość:
  • wykonywanie czynności niedbale, nieuważnie, bez należytej staranności,
  • lekceważenie poleceń przełożonych,
  • samowolne opuszczenie stanowiska pracy,
  • pozostawienie po wykonywanej czynności niebezpiecznych narzędzi bez zabezpieczenia, śliskiej powierzchni itp.,
  • brak informowania o zagrożeniach,
 • błędy w działaniach korekcyjnych:
  • zaniechanie koordynacji działań i kontroli w warunkach niebezpiecznych,
  • podjęcie nieadekwatnych działań korekcyjnych, bądź ich brak w sytuacji zagrożenia.

 • Anna Kucharska  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24468 )
  Array ( [docId] => 24468 )