Postępowanie dotyczące wypadków przy pracy w transporcie drogowym

Data: 26-09-2013 r.

Specyfika wypadków osób pracujących w transporcie drogowym polega zazwyczaj na ograniczonym wpływie pracodawcy na przyczyny zdarzenia, ze względu na udział osób przypadkowych oraz złożone okoliczności pozostające poza kontrolą pracodawcy. W zakresie postępowania powypadkowego pojawiają się natomiast trudności i ograniczenia dokonania prawem przewidzianych czynności zespołu powypadkowego.

Postępowanie dotyczące wypadków przy pracy w transporcie drogowym posiada te same ramy prawne, jak inne wypadki.

Zgłoszenie wypadków w transporcie drogowym – szczególnie wypadków komunikacyjnych – następuje w wyniku informacji od poszkodowanego, bądź Policji, bądź szpitala, bądź rodziny. Informacja o zdarzeniu mającym znamiona wypadku przy pracy to często informacja o „zdarzeniu na drodze”; kolizja pojazdów, zjechanie do rowu, uderzenie w drzewo.

W bardzo wielu przypadkach postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy ogranicza się do rozliczenia szkody komunikacyjnej w firmie ubezpieczeniowej, bez uwzględnienia badania wypadku przy pracy. W ramach unikania takich przypadków pracodawcy wdrażają procedury dotyczące niezwłocznego raportowania wypadków komunikacyjnych, (wypadków w transporcie), osobom decydującym o wszczęciu postępowania w sprawie wypadku przy pracy.

Czynności w zakresie (niezwłocznego) przystąpienia przez zespół powypadkowy do badania wypadku w transporcie drogowym uzależnione są od dokonania zgłoszenia tego wypadku, dojazdu do tego miejsca ale przede wszystkim od czynności dokonanych przez Policję na miejscu zdarzenia. Jest przyczynek do uzasadnionego postępowania zespołu bez wymaganego prawem zabezpieczenie miejsca wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Poza zabezpieczeniem miejsca wypadku zespół powypadkowy dokonać może oględzin miejsca zdarzenia oraz oględzin pojazdu. Dokonanie tych czynności należy szczegółowo udokumentować.

Wysłuchanie poszkodowanego jest utrudnione ze względu na pobyt poszkodowanego w szpitalu, w miejscu rekonwalescencji, bądź problem ze skontaktowaniem się z poszkodowanym. Podjęte próby spotkania się z poszkodowanym w szpitalu, odmowa rozmowy przez lekarza, bądź bliskich poszkodowanego należy udokumentować, ponieważ jest to uzasadnienia dla ewentualnego sporządzenia protokołu powypadkowego w terminie powyżej 14 dni.

Takim uzasadnieniem dla niedokonania czynności i opóźnienia w sporządzeniu protokołu nie będzie bierne oczekiwanie na powrót poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub na powrót poszkodowanego po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.


Jacek Krajewski
, nadinspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24470 )
Array ( [docId] => 24470 )