Kwalifikacja wypadku w drodze do pracy

Data: 29-08-2013 r.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Zdarzenie wypadkowe kwalifikuje się jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

Dla zakwalifikowania zdarzenia wypadkowego za wypadek w drodze do pracy lub z pracy kwestią o podstawowym znaczeniu jest dokładne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy.

Zakwalifikowanie zdarzenia wypadkowego, jako wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wymaga uwzględnienia elementu zamierzonej docelowości przemieszczania się. Oznacza to, że istotną przesłanką nie jest jedynie opuszczenie miejsca pracy po jej zakończeniu, ale również opuszczenie tego miejsca w celu udania się do domu.

W kwestii kwalifikacji zdarzenia wypadkowego decyzję podejmuje pracodawca.

Podstawa prawna: art. 57b ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).Jan Pióro
, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24463 )
Array ( [docId] => 24463 )