Wypadek przy pracy stażysty, praktykanta, wolontariusza

Data: 18-08-2013 r.

Na początku przede wszystkim należy wskazać, iż za wypadek przy pracy uznaje się między innymi nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu.

Zdarzenie wypadkowe musi nastąpić podczas odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium a podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych.

 

Ustalenie okoliczności takiego wypadku następuje w karcie wypadku, a dokonuje tego pracodawca.

Szczegółowy tryb postępowania w powyższej sytuacji został określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. nr 236, poz. 1992 ze zm.).

Jeśli chodzi o kwestie związane z wypadkiem przy świadczeniu pracy wolontariusza, to należy zauważyć, iż nie ma obowiązku zgłaszania do ZUS-u współpracy z wolontariuszem, co oznacza brak przymusu zgłoszenia do ubezpieczenia. W następstwie nie odprowadza się składek za wolontariusza.

Tak więc zgłoszenie do ZUS-u następuje dopiero po zaistnieniu wypadku. W tym celu należy najpierw wypełnić kartę wypadku, następnie udać się do lekarza po odpowiednie zaświadczenie określające skutki zdarzenia dla zdrowia. Dokumenty te wraz z kopią umowy z wolontariuszem przesyła się do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie rozpoczynane są procedury skutkujące wypłaceniem odszkodowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24461 )
Array ( [docId] => 24461 )