Samobójstwo podczas nielegalnego strajku uznane za wypadek przy pracy

Data: 25-06-2013 r.

Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu okręgowego w Białymstoku (V Pa 5/13), nie można twierdzić, że nastąpiło zerwanie związku z pracą zdarzeń nagłych wywołanych przyczyną zewnętrzną, którym pracownik uległ w związku z udziałem w strajku. Za wypadek przy pracy należy uznać nagłą, wywołaną przyczyną zewnętrzną samobójczą śmierć pracownika pozostającą w związku z wykonywaną pracą.

W jednej ze spółek związki zawodowe zorganizowały strajk. Uczestniczący w nim pracownik (członek związku) popełnił samobójstwo pełniąc dyżur w komitecie strajkowym. Jego żona złożyła przeciwko spółce pozew do sądu. Domagała się ustalenia, że śmierć jej męża była wypadkiem przy pracy. W konsekwencji zamierzała wystąpić o związane z tym świadczenia.

Sąd rejonowy przywołał art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30 października 2012 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) – dalej ustawa wypadkowa. Z przepisu tego wynika, że na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Dodatkowo z art. 23 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. nr 55, poz. 236 ze zm.) wynika, że uczestnicząc w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami pracownik nie narusza swych obowiązków i zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zdarzenie zaistniałe w związku z działaniem pracownika w czasie legalnego strajku spełnia więc warunek związku z pracą w rozumieniu ustawy wypadkowej. Natomiast na zasadzie przeciwieństwa udział w strajku nielegalnym będzie naruszeniem obowiązków pracowniczych i spowoduje brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Strajk w omawianej sprawie miał charakter nielegalny. A zatem zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w jego trakcie nie może być uznane za wypadek przy pracy.

Żona zmarłego pracownika złożyła apelację do sądu okręgowego. W wyroku z 21 lutego 2013 r. (V Pa 5/13) Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, mimo, że podjęta w dacie śmierci pracownika akcja strajkowa była nielegalna.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 21 lutego 2013 r., V Pa 5/13

Janusz Stacki, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24455 )
Array ( [docId] => 24455 )