Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy

Autor: Ryś Paweł
Data: 23-10-2012 r.

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć. Pracownik poszkodowany w takim wypadku może liczyć z ubezpieczenia wypadkowego na różnego rodzaju świadczenia, w tym między innymi na: rentę z tytułu niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy i świadczenie rehabilitacyjne

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo do zasiłku chorobowego, jeśli stał się z tego powodu niezdolny do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik, który jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.

Pracownik, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może ponadto liczyć na zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy i dodatki do renty

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik ma również prawo do renty szkoleniowej. Przysługuje ona pracownikowi, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy.

Do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do rent przysługiwać może dodatek pielęgnacyjny. A w przypadku, gdyby do renty rodzinnej uprawniona była sierota zupełna, przysługuje jej dodatek z tego tytułu.

 

Wypadek przy pracy a pokrycie kosztów leczenia

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może liczyć także na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane koszty skutków wypadków przy pracy, na które pracownik został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowane na podstawie innych przepisów.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy także przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.


Zobacz także:

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24451 )
Array ( [docId] => 24451 )