Od 1 kwietnia 2013 r. nowe stawki z tytułu wypadków przy pracy

Data: 08-04-2013 r.

Osoby, u których stwierdzono chorobę zawodową, a także poszkodowani w wypadkach przy pracy uzyskają większą pomoc. Nowe obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będzie obowiązywało do 31 marca 2014 r.

Kwoty przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej na podstawie nowych stawek:

 • za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 704 zł (poprzednio 680 zł),
 • za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 pkt procentowych 704 zł (poprzednio 680 zł),
 • z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 12.326 zł (poprzednio 11.898 zł),
 • z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 12.326 zł (poprzednio 11.898 zł),
 • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty 63.390 zł (poprzednio 61.191 zł),
 • jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek bądź dziecko 31.695 zł (poprzednio 30.596 zł),
 • jeśli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty 63.390 zł (poprzednio 61.191 zł), oraz 12.326 zł (poprzednio 11.898 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

 • gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty 63.390 zł (poprzednio 61.191 zł), i 12.326 zł (poprzednio 11.898 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie oraz każde następne dziecko,
 • jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi albo dzieciom 12.326 zł (poprzednio 11.898 zł),
 • jeśli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty 31.695 zł (poprzednio 30.596 zł), i 12.326 zł (poprzednio 11.898 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego oraz każdego następnego uprawnionego.

Podstawa prawna:

 • artykuł 12 ust. 1–4, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 oraz 2, ust. 3, 4 i 9 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.)
 • obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2013 r., poz. 164)

Zbigniew Romulski, specjalista ds. bhp

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24454 )
Array ( [docId] => 24454 )