Sporządzanie dokumentacji powypadkowej stażysty

Autor: Jan M. Pióro
Data: 10-07-2014 r.

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło – w okresie ubezpieczenia wypadkowego z innego tytułu niż stosunek pracy, w szczególności podczas odbywania stażu na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy, uważa się za wypadek przy pracy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony nie będący pracownikiem – w komentowanym przypadku stażystą – następuje w trybie określonym:

  • rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1618);
  • odpowiednimi przepisami ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Po uzyskaniu zawiadomienia o wypadku ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy następuje w karcie wypadku. Kartę wypadku sporządza (samodzielnie, bez powoływania w tym celu zespołu powypadkowego) pracodawca, u którego absolwent odbywa staż.

Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie karty wypadku, w której stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Sporządzenie i przesłanie do GUS statystycznej karty wypadku nie jest wymagane, gdy pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy/z pracy.

Jan M. Pióro, specjalista w zakresie prawa pracy i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35309 )
Array ( [docId] => 35309 )