Czy TFI może zlecić zarządzanie funduszami innym podmiotom

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 15-07-2012 r.

Oczywiście, takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez obowiązujące na rynku przepisy prawa. Jednak muszą tutaj zostać zachowane szczególne środki ostrożności, tak aby interes klientów nabywających jednostki uczestnictwa funduszy nie został w jakikolwiek sposób zagrożony i nie ponieśli oni z tego tytułu strat.

Jak taka procedura wygląda w praktyce

Na podstawie odpowiednich procedur Towarzystwo może zlecić zarządzanie określonymi funduszami inwestycyjnymi lub też częścią całego portfela innemu podmiotowi. Tutaj w grę wchodzą m.in. firmy prowadzące działalność maklerską z siedzibą na terenie Polski, ale także w krajach należących do Unii Europejskiej.

Zarządzający może mieć również siedzibę w jednym z państw, które należą do OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Oczywiście powierzenie portfela inwestycyjnego innemu podmiotowi – w tym tak cennych oszczędności, zgromadzonych przez klientów – obwarowane jest bardzo restrykcyjnymi przepisami.

I tu warto pamiętać, że nawet oddając w zarządzanie gotówkę i aktywa w postaci instrumentów finansowych obcej firmie, Towarzystwo ponosi solidarnie odpowiedzialność z tym podmiotem za szkody wynikłe w trakcie realizacji umowy. Przekazując środki w zarządzanie nie może więc uchylić się od ewentualnych roszczeń klientów, w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ich interesów.

Aby dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, TFI ma obowiązek poinformować, komu zleca zarządzanie funduszami. W efekcie nazwa firmy, siedziba, jak i adres podmiotu, który będzie wykonywał zadania inwestycyjne na rynku, muszą być dokładnie zapisane w statucie Towarzystwa.

Warto także zwrócić uwagę na możliwość przekazania aktywów w zarządzanie firmom, które nie prowadzą np. działalności maklerskiej, ale są uprawnione – z racji posiadania stosownych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego – do takich właśnie działań. Może to np. dotyczyć rynku nieruchomości, na którym dany podmiot, oprócz posiadanych uprawnień, dysponuje też odpowiednim doświadczeniem.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24660 )
Array ( [docId] => 24660 )