Czym różni się fundusz otwarty i zamknięty

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 15-07-2012 r.

W zależności od konstrukcji i mechanizmu, jaki obowiązuje przy emisji i dystrybucji jednostek udziałowych, fundusze inwestycyjne możemy podzielić na otwarte i zamknięte. Te pierwsze zajmują się dystrybucją jednostek uczestnictwa, których liczba na rynku stale się zmienia. Drugie natomiast emitują tylko określoną liczbę udziałów, zwanych certyfikatami inwestycyjnymi.

Warto pamiętać, że oba rodzaje funduszy są zazwyczaj tworzone dla innych grup inwestorów.

Jeżeli chodzi o fundusze otwarte, to tutaj zdecydowany nacisk TFI kładą na szerokie grono potencjalnych klientów. Nie obowiązują więc żadne ograniczenia odnośnie liczby wyemitowanych jednostek uczestnictwa, ani limitów w dostępie do potencjalnych inwestycji.

Każdy – oczywiście przy spełnieniu określonych kryteriów np. wiekowych, finansowych – może nabyć jednostki uczestnictwa. Stąd zmienna liczba udziałów oraz klientów, którzy w tym samym czasie mogą nabywać i umarzać jednostki.

Te ostatnie reprezentują również takie same prawa majątkowe w przypadku wszystkich uczestników funduszy i są rozliczane jako łączna wartość majątku dzielona przez liczbę udziałów.

Trzeba też pamiętać, że nabywając jednostki uczestnictwa, nie można ich później odsprzedać innym osobom – jak ma to miejsce w przypadku papierów wartościowych np. akcji lub obligacji.

Z kolei fundusze inwestycyjne zamknięte są nieco bardziej elitarną formą lokowania kapitału, przeznaczoną dla węższej grupy klientów. Mechanizm ich działania polega na emisji określonej liczby certyfikatów inwestycyjnych, które są papierami wartościowymi.

 

Certyfikaty są potwierdzeniem uczestnictwa w funduszu i pozwalają na ustalenie wielkości należności, jaka z tego tytułu przysługuje danemu uczestnikowi w danym momencie.

Jest to instrument dla tych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani bezpośrednim inwestowaniem w inne instrumenty finansowe. Certyfikaty inwestycyjne są notowane na giełdzie na takich samych zasadach, jak akcje.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24655 )
Array ( [docId] => 24655 )