Czynniki ryzyka inwestycji w jednostki uczestnictwa

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 30-07-2012 r.

Zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się różnymi rodzajami ryzyka, które dotyczą zarówno bezpośredniej działalności TFI, jak też otoczenia rynkowego. Warto zapoznać się z czynnikami ryzyka, które poszczególne Towarzystwa dokładnie opisują w publikowanych przez siebie dokumentach informacyjnych.

Najwięcej informacji o ewentualnych zagrożeniach, związanych z lokowaniem kapitału w fundusze inwestycyjne, znajdziemy w prospektach emisyjnych i informacyjnych, a także różnego rodzaju memorandach, które określają parametry emisji.

Z całą pewnością najważniejsze w tym przypadku jest ryzyko rynkowe. Polega ono na nieustannej zmianie wartości wyceny funduszu – w zależności od zmian popytu i podaży na instrumenty bazowe, na których oparty jest portfel inwestycyjny. Wraz ze zmianą wyceny funduszu, wahaniom podlega również wartość jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Drugi element to ryzyko płynności, które może pojawić się w sytuacji, kiedy np. zbyt duża liczba chętnych będzie chciała umorzyć jednostki, starając się jak najszybciej opuścić rynek. Z drugiej strony odpływ środków nie zostanie zbilansowany odpowiednim strumieniem nowego kapitału, który mógłby zrównoważyć niestabilną sytuację na rynku.

 

Oczywiście pojawia się także ryzyko walutowe, które ma nie tylko znaczenie w przypadku określonych inwestycji, ale również w kontekście ostatecznych wycen jednostek lub certyfikatów. Pamiętajmy, że fundusz może lokować aktywa – w zależności od przyjętej strategii np. w akcje spółek zagranicznych rozliczanych w euro lub dolarze amerykańskim – a następnie wyceniać jednostki w złotówkach.

Ryzyko wynika też z koncentracji udziałów na rynku. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy fundusz posiada w swoim portfelu np. 2/3 akcji małych i średnich spółek (tutaj bywa różnie z płynnością i możliwością szybkiej odsprzedaży posiadanych udziałów). Jeżeli doszłoby do gwałtownych spadków, a fundusz chciałby szybko wyjść z inwestycji, to może mieć poważne kłopoty z realizacją swoich planów.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24680 )
Array ( [docId] => 24680 )