Dlaczego warto polecić inwestycje w fundusze portfelowe

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 25-07-2012 r.

Tutaj mamy do czynienia z bardzo interesującym przykładem funduszy o charakterze zamkniętym, a więc takich, które emitują certyfikaty inwestycyjne. W ich strategii kluczową rolę odgrywają portfele indeksów giełdowych lub też – z góry ustalone przez zarządzających – portfele zbudowane w oparciu o określoną pulę papierów wartościowych.

W rezultacie, lokując zgromadzone na rynku środki, zarządzający będą dążyli, aby zbudowany przez nich portfel możliwie jak najwierniej odzwierciedlał zmiany wartości indeksu giełdowego.

Jeżeli więc punktem odniesienia miałby być np. indeks warszawskiego parkietu WIG20, to w tym przypadku inwestycje skupiłyby się na akcjach dwudziestu największych na naszym rynku spółek (zwanych potocznie blue chips). Analogiczne dla średnich firm (wskaźnik sWIG40) były to papiery wybrane spośród czterdziestu przedsiębiorstw i banków, których udziały wchodzą w skład tego właśnie wskaźnika.

Jakie jeszcze cechy charakteryzują fundusze portfelowe

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dosyć elastyczną konstrukcję działania, która umożliwia emisję, ale także umarzanie certyfikatów inwestycyjnych praktycznie w sposób ciągły. Pozwala to na bardzo szybką reakcję w sytuacji błyskawicznie zmieniającego się popytu i podaży ze strony klientów TFI.

W trakcie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, klient może liczyć na zwrot ulokowanego kapitału w dwojaki sposób. Po pierwsze – podobnie, jak i w innych funduszach – również tutaj dochodzi do zwrotu gotówki, która jest powiększona o potencjalny zysk lub uszczuplona w wyniku wygenerowanej straty.

Drugim rozwiązaniem jest zwrot określonej puli papierów wartościowych w proporcji, w jakiej zostało złożone zlecenie umorzenia. Dzięki temu inwestor otrzymuje na swoje konto akcje, które następnie mogą stać się podstawą do stworzenia własnego portfela.

Plusem inwestycji w fundusze portfelowe – szczególnie dla bardzo aktywnych uczestników rynku – jest możliwość nabycia prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek. Nabycie certyfikatów inwestycyjnych daje w tym przypadku taką właśnie możliwość.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24669 )
Array ( [docId] => 24669 )