Fundusz wiodący i jego rola w strategii inwestycyjnej

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 25-07-2012 r.

Ten rodzaj strategii polega na ścisłym współdziałaniu między określonymi funduszami. Mamy więc tutaj do czynienia z funduszem podstawowym, który lokuje kapitał w instrumenty finansowe, a następnie dokonuje emisji jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Do ich zakupu mogą jedynie przystąpić tzw. fundusze powiązane.

W tej sytuacji fundusz podstawowy jest niejako motorem napędowym całego mechanizmu. Zgodnie z przyjętą strategią, tylko wokół niego skupiają się działania pozostałych funduszy, które nie dokonują inwestycji bezpośrednio na rynku, a jedynie ograniczają swoją aktywność do nabywania wspomnianych już tytułów uczestnictwa.

Fundusz podstawowy zobowiązany jest także do określonych działań. W konsekwencji może on tylko zbywać swoje papiery wskazanej grupie funduszy powiązanych.

O ile portfele inwestycyjne nabywców nie różnią się tutaj między sobą, to już pewne zmiany widoczne są w konstrukcji jednostek lub certyfikatów. Możemy mieć tutaj do czynienia z różnorodnymi rozwiązaniami w zakresie pobieranych przez TFI prowizji od zakupu tytułów uczestnictwa lub opłat za zarządzanie aktywami.

Fundusze nabywające mogą być np. zobligowane do uiszczenia prowizji już w momencie zakupu lub też podczas umorzenia aktywów. W tym przypadku decyzja zależy od indywidualnych parametrów i zapisów w umowie.

Kolejny – bardzo ważny dla klientów TFI – element, to sposoby wypłaty dochodów z funduszu, które mają istotny wpływ również na jego późniejszą strategię działania.

 

Z jednej strony bowiem część uczestników rynku może liczyć na szybką realizację zysków, a następnie wypłatę i konsumpcję zgromadzonych środków. Z drugiej zaś strony, fundusze – w ramach oczekiwań swoich klientów – decydują o ponownej reinwestycji środków, które zasilając dotychczasowy portfel, zwiększają jeszcze dodatkowo jego potencjał wzrostowy.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jednostki funduszy powiązanych mogą się różnić także prawami, jakie uzyskują ich nabywcy.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24670 )
Array ( [docId] => 24670 )