Instrumenty dłużne i pochodne jako element ryzyka w inwestycjach TFI

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 02-08-2012 r.

Lokowanie kapitału zarówno w instrumenty dłużne, jak też pochodne wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Wydawać by się mogło, że pierwsza kategoria – z racji swojego bezpiecznego charakteru – nie powinna być obciążona jakimkolwiek ryzykiem. Tak jednak w rzeczywistości nie jest.

W przypadku inwestowania funduszy na rynku instrumentów dłużnych jednym z podstawowych czynników ryzyka jest możliwość wahań stóp procentowych. Od jej wysokości natomiast zależeć będzie oprocentowanie części papierów i tym samym stopień ich zyskowności dla inwestorów.

Dalej oznacza to więc różnice w wypłacanym kuponie, którego wartość zasadniczo wpływa na fundusze pieniężne np. w sytuacji, kiedy dochodzi do reinwestycji kapitału i jego ponownego zaangażowania na rynku.

Nie możemy również zapominać o ryzyku kredytowym, które determinuje relacje między podmiotami uczestniczącymi w wymianie środków finansowych.

Z kolei dla instrumentów pochodnych kluczowe jest właściwe zabezpieczenie inwestycji, które decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Oczywiście zarządzający mogą także niewłaściwie zastosować modele wyceny instrumentów. I wówczas mamy do czynienia właśnie z ryzykiem wyceny.

Warto także wspomnieć o ryzyku, które występuje tutaj przy zmianach kursu instrumentu zabezpieczającego i bazowego. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których poziom wahań na obu rynkach często od siebie odbiega.

 

Oczywiście w przypadku inwestycji w instrumenty pochodne występują – podobnie, jak i na innych rynkach np. akcyjnych – problemy z płynnością. Ten aspekt ma dla funduszy inwestycyjnych szczególnie istotne znaczenie w przypadku szybkiego i sprawnego zamknięcia pozycji w momencie nieprzewidzianych zdarzeń.

Z ryzykiem płynności mamy do czynienia, kiedy podaż i popyt na określone instrumenty są niewystarczające do jednoczesnego zawarcia transakcji na pozycjach zabezpieczających i zabezpieczanych.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24685 )
Array ( [docId] => 24685 )