Jak działa fundusz funduszy

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 26-07-2012 r.

W tym przypadku mamy do czynienia z bardzo ciekawym rozwiązaniem inwestycyjnym na rynku, które pozwala funduszom jednego TFI lokować kapitał w macierzyste fundusze, jak również i te, obcego pochodzenia. Tutaj inwestycje dokonywane są poprzez zakup określonych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Ten typ lokowania kapitału pozwala Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych zdecydowanie obniżyć koszty działalności, w tym przede wszystkim poziom opłat za zarządzanie aktywami. Sposób na redukcję obciążeń finansowych jest więc bardzo prosty.

Zamiast tworzyć wiele wyspecjalizowanych funduszy w ramach własnego Towarzystwa, wystarczy utworzyć odpowiedni fundusz i dokonać zakupu jednostek (w przypadku funduszy otwartych) czy też certyfikatów inwestycyjnych (fundusze zamknięte) u innych, konkurencyjnych TFI.

Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z zysków wypracowanych przez inne fundusze, m.in. poprzez późniejszy, systematyczny wzrost wyceny nabytych już jednostek i certyfikatów.

Ta strategia daje również istotną przewagę nad rywalami, stosującymi tradycyjne metody lokowania kapitału bezpośrednio w papiery wartościowe np. akcje czy też obligacje. Oprócz niższych kosztów, które wiążą się z transakcją zakupu wspomnianych już instrumentów finansowych, Towarzystwo ponosi niższe opłaty z tytułu bieżącego zarządzania oraz utrzymywania rozbudowanego działu analitycznego.

 

Ten ostatni jest bowiem niezbędny do przeprowadzenia określonych, często bardzo skomplikowanych analiz rynkowych, a następnie trafnego wytypowania papierów do portfela.

Oczywiście cały mechanizm można także wykorzystywać w odniesieniu do funduszy prowadzonych przez własne TFI.

Dla klienta zainteresowanego takim właśnie typem rozproszenia środków na rynku, korzyści są ewidentne. Przy zdecydowanie ograniczonych kosztach funkcjonowania funduszu i spadku bieżących obciążeń z tytułu jego obsługi, możliwe są tutaj do osiągnięcia niższe opłaty i prowizje przy zakupie jednostek.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24671 )
Array ( [docId] => 24671 )