Jak wygląda strategia inwestycyjna funduszy

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 15-07-2012 r.

Na rynku kapitałowym możemy znaleźć wiele typów funduszy, które lokują gotówkę w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Od przyjętej strategii inwestycyjnej i skłonności do ryzyka, a jednocześnie przewidywanego poziomu zysków, zależeć będzie w jakich aktywach zostaną ulokowane nasze pieniądze.

Wybór strategii inwestycyjnych, jakimi kierują się zarządzający funduszami jest dosyć spory. Warto w tej sytuacji skupić się na podstawowych założeniach, które dominują przy zakupie określonych aktywów.

W pierwszym wariancie możemy wymienić fundusze, które skupiają się na ochronie kapitału. Tutaj portfel budowany jest z różnych papierów np. akcji i obligacji, ale w taki sposób i przy takich proporcjach, żeby nie doszło do spadku wartości inwestycji poniżej określonego pułapu.

Drugi sposób to budowa portfela bezpiecznego, np. w oparciu o papiery dłużne, takie jak obligacje czy też bony skarbowe.

Wraz ze wzrostem ryzyka rośnie też zapotrzebowanie na bardziej ryzykowne aktywa – jednak przy odpowiednio dobranych proporcjach np. między akcjami i obligacjami. Konstrukcja portfela zrównoważonego umożliwia tutaj maksymalizowanie zysków w czasie wzrostów cen (dzięki akcjom) i minimalizowanie strat podczas załamania kursów (dzięki udziałowi papierów dłużnych).

Nie można też zapominać o funduszach, które kładą nacisk na tzw. aktywną alokację środków. Oznacza to, że w zależności od panujących na rynku nastrojów gotówka może być elastycznie przesuwana w kierunku różnych instrumentów, które w danym momencie albo przynoszą bardzo duże korzyści albo np. chronią portfel przed gwałtownymi spadkami. Tutaj zarządzający funduszami mogą reagować w zależności od napływających z otoczenia sygnałów.

I wreszcie fundusze, które charakteryzują się najwyższym poziomem ryzyka. W tym przypadku dominują inwestycje w akcje, a także inne papiery udziałowe. Chodzi o osiągnięcie maksymalnych zysków, np. podczas fali wzrostów w okresie doskonałej koniunktury na rynkach papierów wartościowych.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24656 )
Array ( [docId] => 24656 )