Jakie zadania ma przed sobą depozytariusz TFI

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 15-07-2012 r.

Depozytariusz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pełni bardzo odpowiedzialną funkcję na rynku. Jego główną rolą jest prowadzenie rachunku, na który dokonywane są wpłaty poszczególnych klientów nabywających jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Zajmuje się także wyceną wartości aktywów funduszy.

Dla inwestora nabywającego jednostki uczestnictwa, rola depozytariusza jest bardzo ważna. Zgodnie ze swoimi kompetencjami, czuwa on nad finansową stroną przekazywanych przez klienta dyspozycji i dokonywanych później w jego imieniu transakcji. W rezultacie jest on swego rodzaju księgowym, który ma pieczę nad rachunkiem klienta i realizacją wszelkich zleceń gotówkowych.

Co więc wchodzi jeszcze w zakres jego uprawnień i kompetencji?

Oprócz wspomnianego już na początku prowadzenia kont inwestorów i dokonywania wszelkiego rodzaju zapisów – zgodnie ze zmianami zachodzącymi na rachunkach, depozytariusz jest też odpowiedzialny za całościową kontrolę decyzji inwestycyjnych TFI.

W tym przypadku chodzi przede wszystkim o skrupulatną kontrolę działań zarządzających funduszami w kontekście decyzji lokacyjnych. Tutaj – zgodnie z procedurami – niezbędny jest odpowiedni rejestr, na którym depozytariusz odnotowuje wszelkiego rodzaju operacje gotówkowe, podejmowane w funduszach.

Oprócz prowadzenia rejestru, szczególnie ważne znaczenie ma również bieżący nadzór nad prawidłowością decyzji finansowych.

Ponadto depozytariusz odpowiedzialny jest za ustalanie wartości aktywów netto funduszy, czyli obecnego stanu majątkowego. Dzięki temu możliwa jest do określenia codzienna wartość jednostek uczestnictwa, które znajdują się w posiadaniu klientów TFI.

Wśród posiadanych przez niego kompetencji znajduje się także prawo do ewentualnego występowania przed sądem w imieniu uczestników funduszy przeciwko określonemu Towarzystwu. Oczywiście taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku naruszenia praw inwestorów przez TFI.

Podmiot, który pełni rolę depozytariusza musi spełniać określone kryteria, wymagane przepisami prawa. Może więc to być instytucja bankowa, która ma siedzibę na terenie Polski, ale także oddział zagranicznej instytucji – również z siedzibą w naszym kraju. Funkcję depozytariusza może też pełnić Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24658 )
Array ( [docId] => 24658 )