Obciążenia podatkowe w przypadku inwestowania z TFI

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 02-08-2012 r.

Podobnie, jak ma to miejsce przy innych tego typu inwestycjach na rynku kapitałowym, zakup i późniejsze umorzenie jednostek uczestnictwa lub sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych wiąże się z koniecznością odprowadzenia 19-proc. podatku od osiągniętego zysku. Mamy tutaj jednak dwie możliwości odprowadzenia podatku.

Pierwszy wariant występuje w sytuacji, kiedy lokujemy kapitał w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Tutaj nie musimy się martwić o rozliczenie z fiskusem swoich inwestycji, bowiem – zgodnie z przepisami – taki obowiązek ciąży na Towarzystwie, któremu powierzamy kapitał.

W tej sytuacji TFI ma obowiązek dokonać rozliczenia naszych inwestycji zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc. Oczywiście obciążenia podatkowe są naliczane już po umorzeniu jednostek uczestnictwa.

Dla aktywnych inwestorów, którzy dokonują częstych zakupów i umorzeń jednostek w różnych funduszach, przenosząc pomiędzy nimi kapitał, stworzona została możliwość ograniczenia obciążeń podatkowych.

W efekcie TFI wprowadziły do swojej oferty fundusze parasolowe, które obejmują praktycznie nieograniczoną liczbę portfeli. Dzięki temu pod ochroną tzw. parasola można zmieniać dowolnie portfele np. (np. z agresywnych na obligacyjne) nie płacąc każdorazowo podatku. Zostanie on naliczony dopiero po opuszczeniu funduszu parasolowego.

Inną możliwością, która uwzględnia naliczenie podatku jest również sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych osobie trzeciej np. w trakcie notowań giełdowych. Taki scenariusz dotyczy wyłącznie funduszy zamkniętych.

 

Pamiętajmy, że certyfikaty są notowane na giełdzie na takich samych zasadach, jak akcje. W efekcie procedura rozliczenia podatku nie różni się od tej, jaka obowiązuje w przy dopuszczonych do obrotu papierach udziałowych.

Trzeba pamiętać, że dochodów wynikających z zakupu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nie łączy się z innego rodzaju profitami, np. z tytułu umów o pracę.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24684 )
Array ( [docId] => 24684 )