Prowizje i opłaty manipulacyjne w TFI – ważny element kosztów

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 30-07-2012 r.

Prowizje funduszu budzą szczególne emocje wśród przyszłych posiadaczy jednostek uczestnictwa. Każdy bowiem inwestując swój kapitał na rynku, chce osiągnąć możliwie jak najwyższe zyski. A tu na przeszkodzie stają różnego rodzaju prowizje od dokonanych transakcji i opłaty manipulacyjne.

Wysokość prowizji w TFI jest różna, w zależności od typu funduszu, w jaki zdecydujemy się zainwestować. Oczywiście Towarzystwa stosują różnego rodzaju okresowe promocje lub też zachęty w postaci niższych opłat dla swoich stałych klientów, którzy wykazują się systematycznym oszczędzaniem. Zniżki mogą dotyczyć korzystania z określonych kanałów dystrybucji bądź też wartości kapitału, jakich chcemy powierzyć funduszom.

Tradycyjnie jednak prowizje są tym wyższe, im bardziej agresywny jest profil inwestycyjny funduszu. Jeżeli więc mamy np. do czynienia z funduszem rynku pieniężnego o niewielkim ryzyku, ale też dosyć skromnych możliwościach wypracowania zysku, to nasz koszt będzie minimalny (w granicach 1,5 proc.).

Jeżeli natomiast zdecydujemy się na fundusz agresywny, który ze swojej natury nastawiony jest na pokaźny zarobek, przy założeniu wysokiego ryzyka, to musimy się liczyć z najwyższą prowizją, sięgającą maksymalnego pułapu 4 proc.

Z zależności od przyjętych postanowień i wewnętrznych procedur Towarzystwa, prowizje pobierane są w momencie nabycia jednostek lub też po ich umorzeniu.

TFI pobierają także opłatę manipulacyjną, która stanowi dla nich wynagrodzenie za pośrednictwo przy sprzedaży i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Wysokość opłaty jest określana w statucie Towarzystwa i zależy w znacznym stopniu od przyjętego modelu działania.

Tutaj kluczową rolę odgrywają bowiem kanały dystrybucji. Wiadomo, że np. utrzymywanie sieci placówek i wynikająca stąd sprzedaż bezpośrednia jednostek uczestnictwa to duży wydatek, który przełoży się później na wzrost opłat. W tej sytuacji świetnym rozwiązaniem – obniżającym koszty działania – są łącza internetowe.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24679 )
Array ( [docId] => 24679 )