Przepisy unijne, które chronią klientów TFI

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 02-08-2012 r.

W przypadku ochrony klientów funduszy inwestycyjnych szczególną rolę odgrywają przepisy unijnej dyrektywy MiFiD. Chodzi tutaj o dopasowanie oferty produktowej, a także prowadzenie działalności inwestycyjnej przez poszczególne TFI zgodnie z najlepiej pojętym interesem uczestników rynku.

W ramach dyrektywy MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive), Towarzystwa mają obowiązek identyfikacji i rozwiązywania ewentualnych konfliktów, jakie mogły stać się udziałem ich klientów w procesie inwestycyjnym.

Sama dyrektywa ustala ramy prawne dla funkcjonowania segmentu usług inwestycyjnych, a także działania rynku instrumentów finansowych na terenie krajów Unii Europejskiej. Tutaj kluczowym elementem jest nie tylko osiągnięcie większej przejrzystości działań podmiotów na rynku, ale także ochrona uczestników obrotu.

Zgodnie z przepisami, instytucje finansowe mają również obowiązek zakwalifikowania swoich klientów do określonej grupy, która jest scharakteryzowana w przepisach dyrektywy MiFiD. W rezultacie oznacza to wnikliwą ocenę stanu wiedzy, doświadczenia, jak też poziomu zrozumienia mechanizmów rynkowych ze strony potencjalnych inwestorów, którzy planują skorzystać np. z usług TFI.

To istotny szczegół w działaniach funduszy, mający na celu wprowadzenie jasnych zasad obsługi klientów. Warto tutaj zwrócić uwagę na obowiązek nałożony na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które powinny nabywców swoich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów informować o potencjalnych zagrożeniach na tym rynku.

 

Przede wszystkim chodzi o uświadomienie klientom czynników ryzyka, jakie wiążą się z lokowaniem kapitału poprzez fundusze inwestycyjne. Podejmując decyzję o zakupie określonych instrumentów, uczestnik rynku musi mieć pełną świadomość, na co może narazić swoje oszczędności.

Ponadto realizacja zleceń klientów powinna następować na zasadach najbardziej dla nich korzystnych. W tym przypadku instytucja musi uwzględniać nie tylko optymalną cenę instrumentów i koszt obsługi, ale również takie parametry, jak terminy wykonania transakcji, jej wielkość czy też możliwość zrealizowania zlecenia na rynku.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24689 )
Array ( [docId] => 24689 )