Skutki likwidacji funduszu inwestycyjnego dla uczestników rynku

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 02-08-2012 r.

Nabywając jednostki funduszy inwestycyjnych, musimy się liczyć z różnymi, bardzo nieoczekiwanymi sytuacjami na rynku, na które nie będziemy mieli żadnego wpływu. Jedną z nich jest likwidacja funduszu i jego rozwiązanie przez TFI. To dosyć niecodzienny przypadek, który może mieć przykre konsekwencje dla inwestorów.

Do likwidacji portfela może dojść w sytuacji, kiedy np. depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków, a z nowym nie została zawarta przez TFI odpowiednia umowa na świadczenie usług. Kolejna możliwość to m.in. cofnięcie zezwolenia na działalność Towarzystwa lub spadek wartości aktywów netto funduszu do określonego poziomu (mówią o tym zapisy w prospektach, które warto uważnie czytać).

Rozwiązanie funduszu następuje po wcześniejszym przeprowadzeniu jego likwidacji. Przepisy jasno precyzują, że z dniem otwarcia likwidacji fundusz nie może dokonywać operacji, polegających na sprzedaży klientom jednostek oraz ich odkupywaniu na rynku.

W ramach likwidacji dochodzi najpierw do sprzedaży jego aktywów, czyli w zależności od prowadzonej strategii np. wyprzedaży akcji, obligacji lub innych instrumentów. Następny etap w procesie likwidacyjnym to ściągnięcie wierzytelności funduszu oraz zaspokojenie wierzycieli.

W efekcie mamy do czynienia z umorzeniem jednostek oraz wypłatą uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych – oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji do liczby posiadanych wcześniej jednostek. Tutaj TFI musi dołożyć szczególnych starań, aby nie doszło do naruszenia interesów uczestników rynku.

 

Oczywiście drobni inwestorzy nie mają wpływu na tok prowadzonego postępowania likwidacyjnego. Muszą uwzględnić także sytuację, w które dojdzie do wypłaty niższej kwoty niż wcześniej powierzona przez nich funduszowi.

Zazwyczaj bowiem w trudnej sytuacji, fundusz godzi się na wyprzedaż swoich aktywów po każdej cenie. A to z kolei skutkuje dynamicznym spadkiem wartości posiadanych udziałów (np. akcji) na rynku i ich dalszą przeceną. Jeżeli do tego dochodzi niska płynność udziałów znajdujących się w posiadaniu funduszu, to możemy być niemal pewni istotnego uszczuplenia kapitału.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24693 )
Array ( [docId] => 24693 )

Array ( [docId] => 24693 )