TFI: Ryzyko płynące z gospodarki i inwestycji zagranicznych

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 02-08-2012 r.

Pamiętajmy, że otoczenie gospodarcze funduszy, które lokują na rynku nasz kapitał, podlega ciągłym zmianom. Dotyczy to zarówno sfery finansów w ujęciu całego państwa i powiązań kapitałowych z innymi krajami, ale także relacji gospodarczych w odniesieniu do małych i średnich firm czy też wielkich, prywatnych korporacji.

Przepływ pieniądza i jego znaczenie dla poszczególnych podmiotów, biorących udział w obrocie handlowym i finansowym ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Jest także bardzo ważny dla funduszy inwestycyjnych, które lokują kapitał w określone instrumenty. Wycena tych ostatnich jest zależna od aktualnie panujących trendów na rynku.

Dlatego warto skupić się na czynnikach, które mogą zwiększyć bądź też ograniczyć ryzyko wynikające ze zmian zachodzących w sferze makroekonomii. Tutaj z całą pewnością kluczowe znaczenie ma tempo wzrostu gospodarczego, które warunkuje ogólną koniunkturę i nastroje panujące na rynku.

Oczywiście nie bez znaczenia jest popyt konsumpcyjny, który – podobnie, jak i inwestycje krajowych i zagranicznych firm – stanowi koło zamachowe dla gospodarki. Ważną rolę w całym mechanizmie odgrywa także poziom stóp procentowych. Im niższe, tym większa skłonność do zadłużania się ze strony osób prywatnych i przedsiębiorstw, a w konsekwencji rosnący popyt i wydatki inwestycyjne.

I odwrotnie, wysokie stopy zniechęcają do większej aktywności po stronie kredytobiorców, a to z kolei hamuje wzrost gospodarczy. Warto pamiętać, że poziom stóp warunkuje także inflacja, czyli wzrost cen towarów i usług. Przy rosnącej inflacji, niezbędne są działania prewencyjne – w tym przypadku ograniczające wzrost poprzez podwyżkę stóp.

Nie zapominajmy także o sytuacji na rynku pracy, która również jest istotna dla rozwoju makroekonomicznego.

Podobnie wygląda odniesienie do rynków zagranicznych, na których inwestują fundusze. Tam również podmioty w obrocie handlowym i finansowym podlegają wspomnianym już prawom rynkowym.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24687 )
Array ( [docId] => 24687 )