Na jakie gwarancje mogą liczyć osoby inwestujące w domach maklerskich

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 13-08-2012 r.

Oprócz banków, które podlegają ścisłemu nadzorowi i mają gwarantowane depozyty w przypadku ewentualnych kłopotów finansowych, systemem gwarancji są również objęte domy maklerskie. Tutaj ciężar administrowania majątkiem zgromadzonym na poczet wypłat bierze na siebie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W przypadku domów maklerskich obowiązuje system rekompensat, których głównym zadaniem jest ochrona przed następstwami kłopotów finansowych, w jakich mogliby znaleźć się poszczególni brokerzy.

Tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo klientów i zwrot zainwestowanej przez nich gotówki w oferowane na rynku instrumenty. Zgodnie z procedurami, rekompensaty są uruchamiane w przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego, ale również w sytuacji gdy pośrednik nie jest w stanie regulować zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów.

Ochronie podlegają jednak klienci licencjonowanych instytucji, którzy mają podpisaną odpowiednią umowę na świadczenie usług maklerskich. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku banków, również tutaj brokerzy - świadczący usługi - muszą posiadać odpowiednie zezwolenia na działalność, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (jednocześnie podlegają ścisłemu nadzorowi KNF).

Z ich składek gromadzone są na koncie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych środki na poczet przyszłych wypłat.

 

Pamiętajmy jednak, że mimo wprowadzenia gwarancji dla kapitału zainwestowanego poprzez domy maklerskie, system rekompensat charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami.

W rezultacie na pełny zwrot środków mogą liczyć osoby, które ulokowały w instrumentach finansowych kwotę o równowartości do 3 tys. euro. Ewentualna nadwyżka ponad ten poziom jest rekompensowana w wysokości 90 proc. zgromadzonych środków.

Jednak i w tym ostatnim przypadku istnieją ograniczenia. Przepisy określają bowiem, że górny pułap, który objęty jest gwarancjami nie może być wyższy od kwoty 22 tys. euro.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24868 )
Array ( [docId] => 24868 )