Podatek od zysków giełdowych a koszty ujęte przez brokera w PIT-8C

Kategoria: Giełda
Data: 15-04-2013 r.

Dla inwestora giełdowego podstawą do wypełnienia zeznania podatkowego PIT-38 jest druk PIT-8C wystawiony przez biuro maklerskie. Przed rozliczeniem się z fiskusem trzeba jednak koniecznie sprawdzić, czy wydatki, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zostały ujęte w informacji przekazanej przez brokera.

Opodatkowaniu podlegają nie przychody, lecz dochód uzyskany z transakcji giełdowych, czyli różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a odpowiadającymi im kosztami uzyskania przychodu.

Dochód opodatkowany jest 19% podatkiem dochodowym. Rozlicza się go odrębnie w formularzu PIT-38 składanym do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Aby obliczyć dochód, należy uwzględnić koszty jego uzyskania. Kosztami tymi będą wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych oraz pochodnych instrumentów finansowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w chwili odpłatnego zbycia tych walorów, umorzenia jednostek uczestnictwa lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych. Koszty te powinny być ujęte przez brokera w informacji PIT-8C.

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się również np. opłaty związane z obsługą rachunku papierów wartościowych (prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów), zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe. Pamiętać jednak należy, że koszty te muszą być prawidłowo udokumentowane.

 

Ponadto trzeba zwrócić na nie szczególną uwagę z co najmniej z dwóch powodów:

  • nie wiadomo, które z nich ujęte zostały już w informacji PIT-8C - koniecznie trzeba sprawdzić to u brokera, by nie ująć w zeznaniu tych samych kosztów dwukrotnie albo kosztów tych nie pominąć,
  • z uwagi na szczególne uregulowanie w przepisach kwestii prowizji i odsetek od kredytów.

To ostatnie dotyczy kredytów zaciąganych na zakup papierów wartościowych w sytuacji, gdy zlecenia zakupu zostaną zredukowane, np. w związku z popytem przekraczającym podaż oferowanych papierów.

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, celem tych wydatków jest bowiem osiągnięcie przychodu. Jednak w katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodu wymienione są prowizje i odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można jedynie tę ich część, która odpowiada kwocie kredytu faktycznie wydatkowanej na zakup.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),

Jerzy Andrzej Tomczak, doradca podatkowy


Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24892 )
Array ( [docId] => 24892 )