W jaki sposób mierzymy bezrobocie

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 08-08-2012 r.

Zjawisko bezrobocia dotyczy osób zdolnych do pracy, które deklarują chęć zatrudnienia, a jednocześnie – z różnych powodów – nie są w stanie podjąć zarobkowania. To bardzo dotkliwy problem we współczesnej gospodarce, szczególnie w dobie nasilającego się kryzysu finansowego. Poziom bezrobocia możemy jednak oszacować za pomocą precyzyjnych pomiarów.

Służy do tego wskaźnik stopy bezrobocia, który mierzy liczbę osób pozostających aktualnie bez pracy w stosunku do ludności aktywnej zawodowo. O ile jednak sama definicja, określająca zjawisko jest tutaj dosyć spójna i precyzyjna, to metody wyliczania bezrobocia mogą się już od siebie różnić.

W efekcie mamy dwa podstawowe warianty, które pozwalają nam oszacować stopę bezrobocia w danym kraju.

Po pierwsze, wskaźnik możemy wyliczyć jako stosunek liczby osób zarejestrowanych w urzędzie pracy do ogólnych zasobów siły roboczej. W ten sposób uzyskujemy stopę bezrobocia rejestrowanego.

Drugi model – zalecany przez Międzynarodową Organizację Pracy – uwzględnia kilka parametrów, które muszą być spełnione, aby dana osoba mogła uzyskać status bezrobotnego. W tym przypadku chodzi o wiek – powyżej 15 lat oraz aktualny brak zajęcia zarobkowego. Badany musi także potwierdzić, że aktywnie poszukiwał pracy na przestrzeni ostatnich sześciu tygodni, które poprzedziły sondaż. Ponadto jest zdolny do podjęcia pracy i wyraża taką gotowość.

Warto zauważyć, że – z uwagi na łatwość przeliczenia wskaźnika – zazwyczaj stosowany jest pierwszy model. Choć w przypadku Głównego Urzędu Statystycznego, który cyklicznie publikuje stopę bezrobocia, również brana jest pod uwagę definicja MOP.

 

Według danych GUS, obecnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi 12,6 proc. (stan na 05.08.2012). Z najwyższym wskaźnikiem, rzędu 20,7 proc. mieliśmy do czynienia w lutym 2003 roku. Z kolei najniższa stopa bezrobocia została odnotowana w październiku 2008 roku (8,8 proc.).

Rzadziej stosowaną metodą oceny bezrobocia jest też relacja liczby osób zarejestrowanych i poszukujących pracy w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Tutaj wskaźnik będzie zawsze niższy, ze względu na mniejszą liczbę osób w wieku produkcyjnym w porównaniu z ogólną liczebnością osób aktywnych zawodowo.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24856 )
Array ( [docId] => 24856 )