Kiedy cena złota pójdzie w górę? Oto odpowiedź!

Data: 29-01-2016 r.

Złoto w dolarach amerykańskich straciło w ubiegłym roku 11,4%. Srebro zostało przecenione o 14%, a platyna i pallad – odpowiednio - o 27,8% oraz 32,9%. O jedną czwartą zmalała wycena firm wydobywających metale szlachetne. Największy wpływ na cenę złota w 2016 roku będą miały notowania walut (szczególnie, oczywiście, USD) oraz poziom realnych stóp procentowych. Dopiero gdy cena uncji złota wyjdzie ponad poziom 1.200 USD będzie można mieć nadzieję na trwały trend wzrostowy.

Dolar wzrósł 2015 roku do wszystkich głównych walut – najsilniej do dolara kanadyjskiego (o 16,6%), dolara australijskiego (o 10,8%) oraz do euro (o 10,2%).

Krótkoterminowe stopy procentowe w USA wynoszą obecnie 0,25-0,5%, a długoterminowe (obligacji 10-letnich) oscylowały w 2015 roku w okolicach 2,2%. W przeszłości tak niski ich poziom wiązał się zazwyczaj ze wzrostami na rynku metali szlachetnych. Dla zachowania ceny złota równie ważny jak poziom nominalnych stóp procentowych jest jednak poziom inflacji i oczekiwania co do jej zmiany w przyszłości.

W październiku gospodarka USA wyszła z deflacji, a w listopadzie wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,5% w stosunku rocznym. To wciąż niewiele, jednak w kolejnych miesiącach można spodziewać się powolnego wzrostu cen do około 1-1,5% w odniesieniu do poprzedniego roku (zakładając niezmienne ceny żywności i energii). Wydaje się, że dopiero poziom inflacji przekraczający obecną rentowność obligacji 10-letnich (ok. 2,2%) może spowodować silniejsze zainteresowanie inwestorów rynkiem złota.

Osłabienie walut krajów, w których wydobywane jest złoto, oraz spadek cen energii, przekładają się na niższe koszty produkcji kruszcu. Rok temu szacowano, że średnie globalne koszty wydobycia złota wyniosą w 2015 roku ok. 1000-1050 USD/oz. Obecnie spółki raportują je na poziomie ok. 900-950 USD/oz. Oznacza to, że brak opłacalności produkcji nie ograniczał podaży złota tak szybko, jak zakładano.

Struktura popytu na złoto fizyczne zmieniła się w ub.r. niewielkim stopniu. Na rynku kontraktów terminowych znacząco zwiększyła się presja podażowa funduszy inwestycyjnych. W ciągu roku zwiększyły one swą pozycję krótką o 114 tys. kontraktów, co stanowi równowartość ok. 355 ton złota (8,5% rocznego popytu na kruszec). Jako że w średnim terminie fundusze te zazwyczaj mają neutralne nastawienie do rynku złota, można spodziewać się, że pozycja krótka zostanie odkupiona, co będzie źródłem dodatkowego popytu na rynku w przyszłości.

Sytuacja techniczna notowań złota jest odmienna w zależności od waluty, w której ją oceniamy. Przy wycenie w dolarze amerykańskim mamy do czynienia z lekkim trendem spadkowym – w ciągu ostatnich 2 lat złoto straciło ok. 8%. W euro od końca 2013 roku zarysował się trend wzrostowy, a złoto zyskało do wspólnej waluty ok. 16%. Tym samym, po oczyszczeniu z efektu wzajemnych wahań dwóch najważniejszych walut światowych, można postawić tezę, że złoto porusza się w trendzie bocznym. Wsparcia można oczekiwać na poziomach 1050 USD/oz oraz 1030 USD/oz, a następnie na ważnym z psychologicznego punktu widzenia poziomu 1000 USD/oz. O pokonaniu trendu spadkowego możemy mówić po przekroczeniu poziomu 1180-1200 USD/oz.

Kierunek zmian cen na rynku złota będzie w najbliższym roku kształtowany przez wzajemne kursy głównych walut oraz przez poziom realnych stóp procentowych. Dalsze umacnianie się dolara amerykańskiego może przedłużyć w czasie lekki trend spadkowy notowań złota w tej walucie, który przecenił kruszec o około 5% średniorocznie w ostatnich 2 latach. Spadek kursu dolara w stosunku do innych walut światowych mógłby wywołać silniejszy ruch w przeciwnym kierunku, wynikający z odwracania się negatywnego sentymentu i odkupywania pozycji krótkich przez fundusze inwestycyjne. Taki scenariusz byłby prawdopodobny w przypadku wzrostu tempa inflacji powyżej 2% - poziomu celu inflacyjnego amerykańskiego banku centralnego.

Maciej Kołodziejczyk, zarządzający funduszami Investors TFI

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38520 )
Array ( [docId] => 38520 )