Coraz mniej chętnie zaciągamy pożyczki

Kategoria: Kredyty
Data: 08-10-2013 r.

Ponad jedna trzecia badanych gospodarstw domowych deklaruje, że przy aktualnym dochodzie wiąże koniec z końcem z pewną trudnością. W ostatnich latach polskie rodziny coraz mniej chętnie się zadłużają. Wzrasta natomiast liczba osób, które w obliczu kłopotów finansowych podejmują dodatkowe zajęcia.  

Badania socjologiczne Diagnoza Społeczna 2013 wykazały, że w ostatnich 2 latach odsetek gospodarstw domowych wiążących koniec z końcem z wielką trudnością znacząco spadł, poza dwiema grupami: rodzin pracowników oraz rencistów.

 

Pytane o strategię radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gospodarstwa najczęściej twierdziły, że żyją oszczędnie i dzięki temu starcza im na wszystko. Diagnoza wykazała, że w ostatnich 4 latach znacząco wzrósł odsetek gospodarstw domowych twierdzących, że żyją bardzo oszczędnie, aby odłożyć na najpoważniejsze zakupy (o prawie 5 pkt. proc.). Jednocześnie spadł odsetek gospodarstw domowych deklarujących, że starcza na wszystko bez wyrzeczeń lecz nie oszczędzają (o prawie 2 pkt.proc.).

Gospodarstwa domowe badane wiosną 2013 r. najczęściej deklarowały, że w sytuacjach, gdy ich dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, ograniczają swoje bieżące potrzeby (prawie 89% gospodarstw ze zbyt małym dochodem) lub korzystają z pomocy krewnych (prawie 41%), bądź też zaciągają pożyczki (prawie 30%). Jedynie w niecałych 18% gospodarstw znajdujących się w takiej sytuacji członek gospodarstwa podejmuje dodatkową pracę.

W ostatnich czterech latach znacząco spadła liczba rodzin deklarujących potrzebę zaciągania pożyczek lub kredytów w trudnych finansów momentach (o niemal 5 pkt. proc.). Odsetek ten tylko w ostatnich dwóch latach spadł o 2 pkt. proc. O tyle samo wzrosła liczba gospodarstw, w których sytuacja materialna zmuszała członka rodziny do poszukania dodatkowego płatnego zajęcia.

W sytuacjach finansowo trudnych najczęściej zaciągały pożyczki rodziny, w których członkowie pracowali (ok. 40% gospodarstw zaciągających pożyczki). Aktywny sposób działań podejmowanych w sytuacji gdy stałe dochody nie pozwalały na zaspokojenie bieżących potrzeb, tj. podejmowanie dodatkowej pracy przez członka gospodarstwa, preferowały najczęściej gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek i rolników (odpowiednio ponad 31 proc. i prawie 30 proc. gospodarstw) oraz małżeństw wielodzietnych (prawie 34 proc. gospodarstw), natomiast najrzadziej gospodarstwa emerytów i rencistów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25060 )
Array ( [docId] => 25060 )