Będą ostrzejsze przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami ciekłymi

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 13-07-2016 r.

Dnia 24 maja 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów o podatku od towarów i usług. Przede wszystkim wprowadzono przepisy, które mają zapobiegać wyłudzaniu VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi. Mają ograniczać negatywny wpływ tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Co zatem zmieni się w przepisach?

Szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowna jest na kilkanaście procent, a straty budżetu państwa na co najmniej 2,5 mld zł rocznie. W 2015 roku nieprawidłowości w VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów i dystrybutorów paliw, którzy odnotowują straty spowodowane nieuczciwą konkurencją ze strony firm działających w szarej strefie. Nowe rozwiązania mają ograniczyć możliwość oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynić się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.

Uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą

 

Obecnie wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie powoduje obowiązku zapłaty VAT, a opodatkowaniu podlega dopiero jego odsprzedaż w Polsce, co stwarza pole do nadużyć. Po zmianach obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu pięciu dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych - realizowanych z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy - podmioty te będą płatnikiem VAT.

Obrót paliwami płynnymi z zagranicą - uszczelnienia

Przewidziano przepisy, które zwiększają wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi.

Przyjęto, że koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie:

  • podmiotom, które mają siedzibę w Polsce lub
  • przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w Polsce i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne.

Takie rozwiązanie, zdaniem projektodawców, pozwoli na powiązanie obowiązku koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika VAT oraz zwiększenie efektywności nadzoru państwowego.

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami z zagranicą ma poprzedzać wpis do rejestru systemu zapasów obowiązkowych.

Założono, że z prawa do uzyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą będą wykluczone przedsiębiorstwa, w których osoby zarządzające (członkowie zarządów i rad nadzorczych) skazano prawomocnym wyrokiem również za przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością.

Koncesje na obrót paliwami z zagranicą

W projekcie zaproponowano ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. W praktyce ma ono polegać na możliwości świadczenia usług wyłącznie na rzecz podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych, które mają oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

Aby usprawnić kontrolę wywiązywania się przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców z obowiązku posiadania przez ich klientów koncesji paliwowej - informacja o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, będzie trafiała nie tylko do prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ale również do ministra finansów.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r.

Źródło: KPRM

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39255 )
Array ( [docId] => 39255 )