Budżetowanie w firmach handlowych i usługowych

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 07-10-2013 r.

Budżety finansowe można wykorzystać do szerokiej gamy problemów, od kontroli bieżącego działania po ocenę decyzji inwestycyjnych. Wszystkie one wymagają dokładnego przewidywania skali i zakresu działalności w przyszłości, wyrażonej zarówno w wielkości wpływów i wydatków pieniężnych, jak i przychodów, kosztów i wyniku finansowego.

Budżety są formalnymi prognozami zakładanego przyszłego poziomu jakiejkolwiek aktywności gospodarczej, w tym działalności usługowej i handlowej. Z reguły są one bardzo szczegółowe i przygotowywane na następny pełny rok finansowy, z rozbiciem na poszczególne miesiące.

Kompletnego budżetu można używać jako miernika efektywności funkcjonowania firmy, gdyż dzięki niemu jesteś w stanie porównywać wyniki oczekiwane z faktycznie osiąganymi.

Istnieją różne rodzaje cząstkowych budżetów finansowych, które w połączeniu tworzą pełny plan finansowy na nadchodzący rok. Zaliczyć można do nich:

 1. budżet operacyjny, tj. plan przychodów i kosztów i wyniku finansowego, jakie mogą być uzyskane w danym okresie. Jest to najobszerniejsza i podstawowa część budżetu głównego;
 2. budżet gotówkowy, tj. plan przepływów pieniężnych zestawianych na podstawie informacji z budżetu operacyjnego;
 3. budżet inwestycyjny, tj. plan wydatków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, zakupu wyposażenia i innych nakładów koniecznych do poniesienia w celu uzyskania planowanych przychodów założonych w budżecie operacyjnym oraz przepływów gotówki zawartych w budżecie gotówkowym.

  Przed rozpoczęciem procesu konstruowania budżetu należy uzyskać informacje, które opisują przeszłość firmy i jej otoczenia oraz pozwalają podejmować wstępne decyzje dotyczące przyszłych zdarzeń ekonomicznych. Jeśli mamy opracować budżet efektywny i realny, szczególne znaczenie dla firm handlowych i usługowych mają prognozy popytu na dane towary lub zgłaszane zapotrzebowanie na oferowane usługi. W tym celu trzeba określić:

  • konkurencję,
  • oferowane ceny,
  • nowe towary lub usługi, jakie firma może zaproponować,
  • stopę inflacji,
  • kursy walutowe, gdy firma prowadzi działalność handlową na rynkach zagranicznych,
  • nakłady na działalność marketingową.

  dr Piotr Szczepankowski, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

  pobierz

  Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

  pobierz

  Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

  pobierz

  10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 25393 )
  Array ( [docId] => 25393 )