Dofinansowanie dla pracodawcy młodocianego pracownika

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 09-12-2012 r.

Sąd podzielił dofinansowanie do nauki młodocianego pracownika między wszystkich pracodawców.

Kwotę dofinansowania dzieli się proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego kształcenia zawodowego miedzy wszystkich pracodawców młodocianego pracownika – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, wydając wyrok 21 czerwca br. (sygn. akt III SA/Gd 267/12). Sąd oparł się na przepisach art. 70 b ust. 5 Ustawy o systemie oświaty.

Powództwo

Sprawa trafiła na wokandę sądu wojewódzkiego z powództwa żony pierwszego pracodawcy młodocianego pracownika, który ukończył swoją naukę u innego pracodawcy. W międzyczasie jego pierwszy pracodawca zmarł. Powódka wystąpiła do wójta o przyznanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia przez niego zawodu mechanika samochodowego. Spotkała się z odmową. Sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który również uznał, że pieniądze kobiecie się nie należą, bowiem tego typu świadczenia nie podlegają dziedziczeniu. Tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję SKO i uznał racje powódki.

 

Uzasadnienie

Skoro przepisy określają ściśle kwotę dofinansowania w przeliczeniu na 1 młodocianego, który zakończył naukę zawodu, to – w ocenie sądu – należy zapytać, co się stanie z kwotą dofinansowania należną zmarłemu pracodawcy. Czy dlatego, że zmarł, pieniądze pozostaną w kasie Funduszu Pracy? Sąd stwierdził, że organy wydające w tej sprawie decyzje nie odniosły się do tej kwestii. Celem przepisów o dofinansowaniu nauki zawodu młodocianego, jest uzyskanie przez pracodawcę częściowego zrekompensowania kosztów dokształcania zawodowego młodocianego pracownika – stąd rekompensowanie przedsiębiorcom kosztów poniesionych wskutek przejęcia obowiązków ciążących na państwie.

W konsekwencji sąd, powołując się na wyrok naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 2011 r. (sygn. akt I OSK 846/11) stwierdził, że „przy ocenie stanu faktycznego spraw dotyczących dofinansowania prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych należy mieć na uwadze spełnianie wymogu celowościowego przepisów art. 70 i 70b ustawy o systemie oświaty, tj. uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji zawodowych, co w omawianej sprawie zostało spełnione”.

oprac.: H. K.

źródło: A. Mościcka, Pracodawcy młodocianego pracownika otrzymają dofinansowanie za naukę zawodu proporcjonalnie do okresu jej trwania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25175 )
Array ( [docId] => 25175 )