Rentowność w przedsiębiorstwie

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 09-10-2013 r.

Rentowność to pozytywna relacja między osiąganymi przez przedsiębiorstwo przychodami a ponoszonymi kosztami. Jest ona jednym z istotniejszych kryteriów finansowej oceny przedsiębiorstwa. Posiadanie umiejętności mierzenia i badania rentowności, analizowania wpływających na nią czynników oraz interpretowania rezultatów przeprowadzonej analizy jest warunkiem sprawnego systemu zarządzania.

Wysoka rentowność:

 
 • świadczy o opłacalności działań przedsiębiorstwa, potwierdzając w ten sposób słuszność obranej przez jednostkę strategii gospodarowania,

 • przyczynia się do wzrostu wartości Twojego przedsiębiorstwa, co powinieneś zawsze traktować jako główny cel jego istnienia.

Badanie rentowności możesz przeprowadzić w określonym porządku, wynikającym z:

 • pomiaru rentowności, który może być bezwzględny, tzn. podany w jednostkach pieniężnych lub względny, tzn. podany w procentach,

 • rodzaju analizy danych, która może mieć charakter porównawczy (gdy bada różnice poziomu danych) lub czynnikowy (gdy bada wpływ różnych przyczyn – czynników na zmiany poziomu rentowności).

Prostą systematykę prezentuje poniższa tabela. Wyróżnia ona cztery strefy badawcze rentowności.

POMIAR RENTOWNOŚCI


Charakter analizy

Bezwzględny
(w jednostkach pieniężnych)
Względny
(wskaźnikowy)
Porównawcza I STREFA
 • struktura przychodów
 • struktura kosztów
 • poziomy wyniku finansowego
II STREFA
 • wskaźniki rentowności strumieniowe
 • wskaźniki rentowności strumieniowo -zasobowe

Czynnikowa

III STREFA
 • analiza czynnikowa przychodów i kosztów
 • analiza czynnikowa wyniku f.
IV STREFA
 • układy hierarchiczne wskaźników rentowności
 • rentowność a inne obszary finansów

Opierając się na bazowym przykładzie liczbowym (poniżej), będziemy mogli zapoznać się z postępowaniem analitycznym w kolejnych strefach badawczych.

Aby dokładniej zmierzyć zróżnicowanie zysków w kolejnych podokresach i na poszczególnych szczeblach rentowności, należy przeprowadzić ich analizę strukturalną.


dr Jacek Kowalczyk
, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25397 )
Array ( [docId] => 25397 )