Do końca lutego wnioski o dofinansowanie na zwiększanie adaptacyjności

Data: 25-02-2013 r.

28 lutego br. kończy się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z zakresu konkursu zamkniętego o nazwie „Partnerstwo dla Zwiększania Adaptacyjności". Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, mogą się zgłaszać do końca lutego do godziny 16:30.

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.

Jak duże dofinansowanie można uzyskać

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Partnertstwo dla Zwiększania Adaptacyjności " (nr POKL/2.1.2/FS) wynosi 8 mln zł. Minimalna wartość projektu powinna wynieść 50 tys. zł, a maksymalna nie powinna przekroczyć 3 mln zł.

W ramach kwoty 8 mln zł utworzono rezerwę w wysokości 400 tys. zł na ewentualne odwołania* składane przez projektodawców od wyników oceny Komisji.

*Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są: protest (tj. pisemne wystąpienie projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu) oraz odwołanie (tj. pisemne wystąpienie projektodawcy, które dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu). Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym projektodawcom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dla kogo dofinansowanie

O wsparcie w ramach konkursu „Partnertstwo dla Zwiększania Adaptacyjności " mogą ubiegać się reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne, organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, posiadające zdolność prawną.

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej oraz określania wysokości dofinansowania w ramach owego konkursu zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – plik do pobrania dostępny jest na stronie PARP. Znajduje się tam również gotowa dokumentacja konkursowa (w tym umowa o dofinansowanie).

Ważne adresy

Wnioski o dofinansowanie projektów można albo składać osobiście, albo wysłać pocztą lub kurierem na adres: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Można też skorzystać z elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków, to 28 lutego 2013 r. godzina 16.30.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie - nr: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach w/w konkursu oraz podania wyników ich oceny merytorycznej do publicznej wiadomości, jest uzależniony od liczby wniosków podlegających ocenie, przy czym nie powinien on przekroczyć 106 dni roboczych od daty zakończenia naboru.

Honorata Krzyś

źródło: pokl.parp.gov.pl


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25187 )
Array ( [docId] => 25187 )