Kilka dni na wnioski o dofinansowanie proekologicznych rozwiązań

Data: 25-02-2013 r.

Z końcem lutego upływa termin naboru wniosków o dofinansowanie poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach konkursu zamkniętego o nazwie „Zielone Światło!" – wsparcie rozwiązań proekologicznych. Przedsiębiorcy, którzy chcą się załapać na dofinansowanie, mają czas do 28 lutego do godziny 16:30.

Dofinansowanie można uzyskać na szkolenia (np. studia podyplomowe) oraz doradztwo dla pracowników lub kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakres owych szkoleń lub doradztwa może obejmować następujące obszary:

  • ekoinnowacje,
  • możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne (i źródła ich finansowania),
  • zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie,
  • zastosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • audyt energetyczny,
  • audyt ekologiczny,
  • „zielone zamówienia/zakupy”
  • budowanie ekologicznej marki produktu oraz wizerunku firmy,
  • marketing ekologiczny.

Jak duże dofinansowanie

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Zielone Światło!" – wsparcie rozwiązań proekologicznych (nr POKL/2.1.1/2012/ZS) wynosi 122 mln zł. Minimalna wartość projektu powinna wynieść 50 tys. zł, a maksymalna nie powinna przekroczyć 10 mln zł.

W ramach kwoty 122 mln utworzono rezerwę w wysokości 6 100 000,00 zł na ewentualne odwołania* składane przez projektodawców od wyników oceny Komisji.

*Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są: protest (tj. pisemne wystąpienie projektodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceny Projektów lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu) oraz odwołanie (tj. pisemne wystąpienie projektodawcy, które dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu). Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym projektodawcom przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dla kogo dofinansowanie

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej oraz określania wysokości dofinansowania w ramach owego konkursu zostały zawarte w „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – plik do pobrania dostępny jest na stronie PARP. Znajduje się tam również gotowa dokumentacja konkursowa (w tym umowa o dofinansowanie).

Ważne adresy

Wnioski o dofinansowanie projektów można albo składać osobiście, albo wysłać pocztą lub kurierem na adres: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Można też skorzystać z elektronicznego Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków, to 28 lutego 2013 r. godzina 16.30.

Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie - nr: (22) 432 89 91-93 oraz 801 33 22 02, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach w/w konkursu oraz podania wyników ich oceny merytorycznej do publicznej wiadomości, jest uzależniony od liczby wniosków podlegających ocenie, przy czym nie powinien on przekroczyć 106 dni roboczych od daty zakończenia naboru.

Honorata Krzyś

źródło: pokl.parp.gov.pl


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25189 )
Array ( [docId] => 25189 )