Excel: Wyszukiwanie danych do prezentacji

Autor: Gromulski Piotr
Data: 11-04-2012 r.

Dysponujesz zestawieniem sprzedaży produktów z ostatnich czterech miesięcy. Osiągnięte wyniki będziesz prezentował na spotkaniu kierownictwa firmy, dlatego potrzebujesz stworzyć uniwersalną prezentację, którą będziesz mógł błyskawicznie modyfikować.

Przyjmijmy, że Twoim celem jest porównanie na wykresie sprzedaży różnych produktów. Oczywiście możesz zbudować prezentację na podstawie całego zestawienia, a następnie filtrować dane, ale w tym przypadku będziesz ograniczony liczbą kryteriów autofiltra. Proponujemy Ci skorzystać z bardziej elastycznego sposobu opartego na tabeli pomocniczej, w której znajdą się rozwijane listy i formuły wyszukujące.

Rozwijane listy

W tym celu:

Skopiuj wiersz nagłówkowy zestawienia i wklej go poniżej danych (np. w zakresie komórek A12:E12).

Zaznacz komórkę A13, z menu Dane wybierz polecenie Sprawdzanie poprawności (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wskaż Poprawność danych) i w wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Ustawienia .

Z rozwijanej listy Dozwolone wybierz pozycję Lista.

Kliknij pole Źródło i zaznacz w arkuszu wszystkie nazwy produktów (zakres A2:A10).

Zatwierdź, klikając OK, a w komórce A13 pojawi się rozwijana lista zawierająca nazwy wszystkich produktów.

Skopiuj komórkę np. do kolejnych 3 wierszy. W zakresie komórek A13:A16 powinny znajdować się rozwijane listy.

Formuły wyszukujące

Teraz możesz już wstawić formuły, które będą zwracały dane w tabeli pomocniczej.

W tym celu:

W komórkach A13:A16 wybierz z list nazwy produktów, które mają być porównywane.

Do komórki B13 wpisz następującą formułę:

=WYSZUKAJ.PIONOWO($A13;$A$2:$E$10;NR.KOLUMNY();0)

i skopiuj ją najpierw do kolejnych 3 kolumn po prawej, a następnie do 3 wierszy w dół.

Wyjaśnienie działania formuły

Pierwszym argumentem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest adres komórki, w której znajduje się poszukiwana wartość (w przykładzie nazwa produktu).

Drugi argument to zakres danych (tablica), gdzie znajdują się nazwy produktów oraz odpowiadające im wartości liczbowe.

W trzecim argumencie określasz, w której kolumnie (tablicy) funkcja ma szukać wartości liczbowej odpowiadającej nazwie wskazanej w pierwszym argumencie. Użyto tutaj funkcji NR.KOLUMNY(), dla której nie określono argumentu. Dzięki temu zwróci ona numer kolumny, w której się aktualnie znajduje. Ostatni argument (0) oznacza, że funkcja ma szukać w tablicy nazwy produktu identycznej co wskazana w komórce A13.

Budowa wykresu

Możesz teraz przystąpić do zbudowania wykresu na podstawie danych z tabeli pomocniczej.

W tym celu:

Zaznacz zakres komórek A12:E16 i na tej podstawie zbuduj wykres kolumnowy.

Gdy teraz będziesz chciał stworzyć inny zestaw produktów do porównania, po prostu wybierz odpowiednie nazwy z rozwijanych list, a wykres automatycznie się zaktualizuje.

Wskazówka

Jeżeli w prezentacji chcesz np. zamieścić tylko dwa produkty, to określ odpowiednio mniejszy zakres źródłowy (w przykładzie A12:E14).

Gromulski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25304 )
Array ( [docId] => 25304 )