Polityka bezpieczeństwa IT w firmie

Data: 02-12-2012 r.

Stworzenie polityki bezpieczeństwa IT w firmie należy do członków zarządu i menedżerów poszczególnych jednostek organizacyjnych przy współpracy z ekspertami z działu IT. Jak powinni zadbać o interesy firmy.

Planowanie ochrony

Krok pierwszy sprowadza się do analizy ryzyka (np. na podstawie tzw. drzewa zdarzeń i/lub drzewa błędów), która w ogólnym ujęciu Findeisena składa się po pierwsze z szacowania ryzyka, po drugie z oceny jego akceptowalności. Szacowanie ryzyka i częstości jego występowania obejmuje: identyfikację zagrożeń, określenie podatności poszczególnych elementów systemu na zagrożenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia skutków ewentualnych zagrożeń. Z kolei ocena akceptowalności ryzyka składa się z: oszacowania kosztów incydentów (w danym przedziale czasu) i analogicznie – kosztów zabezpieczeń, a także z wykonania analizy strat w przypadku wystąpienia zagrożenia przy braku zabezpieczeń, wobec zysków w sytuacji, gdy takie zabezpieczenia zostaną zainstalowane (i udaremnią atak/wyciek danych).

W skrócie, w pierwszym etapie należy zidentyfikować ryzyko, które ma być kontrolowane lub akceptowane w odniesieniu do wartości zasobów firmy, ewentualnych zagrożeń, podatności oraz następstw naruszenia poufności, integralności, dostępności, autentyczności i niezawodności danych.

Następnym krokiem jest już dobór środków ochrony dla poszczególnych obszarów/zasobów firmy, w oparciu o projekt techniczny, przy jednoczesnej akceptacji wielkości ryzyka szczątkowego. Ów projekt musi uwzględniać wyniki analizy ryzyka, obowiązujące przepisy prawa, normy oraz dobre praktyki inżynierskie. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że również zabezpieczenia mogą wprowadzać własne podatności na zagrożenia. Należy więc z jednej strony skupić się na redukcji znanego ryzyka, ale z drugiej, nie wprowadzać nowego, związanego z zabezpieczeniem.

Wdrażanie ochrony

Ochrona obszarów przetwarzających informacje firmy odbywa się przy pomocy technicznych i nietechnicznych środków ochrony. Techniczne środki ochrony, to wszystkie systemy bezpieczeństwa pozwalające na osiągnięcie poufności, integralności oraz dostępności informacji w firmie. Mogą być wdrażane zarówno we własnej infrastrukturze teleinformatycznej firmy, jak i na zewnętrznych platformach usługodawcy. Do podstawowych narządzi zaliczają się m.in.: aplikacje bezpieczeństwa, systemy firewall, IDS/IPS, równoważenie obciążenia aplikacji, systemy silnego uwierzytelniania czy kompleksowe, zintegrowane rozwiązania typu PSIM etc.

Nietechniczne środki ochrony, to przede wszystkim procedury i instrukcje dla pracowników, które pozwalają na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Szczególnie szkolenia dla pracowników są istotne, ponieważ to ludzie są najsłabszym ogniwem. Aż 70 proc. przypadków utraty danych jest spowodowana błędami po stronie człowieka (choćby w zakresie stosowania haseł dostępu), a nie wadliwością systemów czy usterkami narzędzi. Dlatego też program działań uświadamiających, szkoleniowych, motywujących i dyscyplinujących musi obejmować pracowników wszystkich szczebli w firmie i być dostosowany do ich specyfiki.

oprac.: H. K.

źródło: Strategie Biznesu nr 7, Zarządzanie bezpieczeństwem IT w firmie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34256 )
Array ( [docId] => 34256 )

Array ( [docId] => 34256 )