Wykresy w Excelu – linie siatki i legendy

Autor: Marcin Sarna
Data: 07-10-2014 r.

Aby tworzyć dobre wykresy, nie wystarczy tylko wpisać dane do komórek, a następnie podjąć decyzję „kołowy czy liniowy”. Warto posiąść dodatkowe umiejętności, z których dwie omówimy w tej poradzie.

Stworzenie wykresu na podstawie wprowadzonych do arkusza danych powoduje, że Excel domyślnie przyjmuje i ustala pewne cechy stworzonego wykresu. Jedną z nich jest ilość tzw. linii siatki, czyli poziomych lub pionowych linii „przedłużających” wartości na osi X i Y wykresu tak, aby łatwiej było odczytać wskazania.

 

Niekiedy jednak ilość tych linii jest niewystarczająca do wygodnego odczytywania wykresu.

Rysunek 1. Z samego wykresu niełatwo odczytać, że wartość dla drugiego słupka wynosi dokładnie 7,5, a dla czwartego – 9. Wyświetlane są tylko linie główne, przypadające co 5 wartości

W takiej sytuacji dobrze byłoby zwiększyć ilość linii poziomych. Aby to zrobić:

 1. Należy kliknąć sam wykres.

 2. Teraz na karcie Układ wybierzmy z sekcji Osie przycisk Linie siatki.

 3. Następnie należy rozwinąć listę Podstawowe poziome linie siatki, a z niej Główne i pomocnicze linie siatki.

Rysunek 2. Ten sam wykres z poziomymi pomocniczymi liniami (linie główne pozostały i są pogrubione)

Można także pozostawić tylko pomocnicze linie siatki, wówczas nie będą pogrubiane linie główne.Analogicznie można zwiększyć ilość linii pionowych, wybierając z listy polecenie Podstawowe pionowe linie siatki.

Nasz wykres ma jeszcze jedną istotną wadę – nie wiadomo, co przedstawia. Serie danych należy więc opisać za pomocą legendy. Legenda jest domyślnie włączona – na rysunkach przedstawionych powyżej był to opis jedynej serii danych (Serie 1). Jeżeli jednak nie widać na wykresie legendy, to trzeba ją najpierw włączyć:

 1. Należy kliknąć sam wykres.

 2. Teraz na karcie Układ wybierz z sekcji Etykiety przycisk Legenda.

 3. Wybierając odpowiednią pozycję z rozwiniętego menu decydujesz się na położenie legendy, np. Pokaż legendę z prawej.

Następnie możesz już przystąpić do zmiany etykiety naszej serii danych:

 1. Mając nadal aktywny wykres na karcie Projektowanie znajdujemy sekcję Dane i z niej wybierz przycisk Zaznacz dane.

 2. Teraz wybierz dane, które stanowią jedną serię o określonej nazwie.

Rysunek 3. Okno „Wybieranie źródła danych” służące do zmiany etykiet serii danych na wykresie

Zauważ, że z lewej strony okna Wybieranie źródła danych znajdują się serie, a z prawej strony ich etykiety.

 1. Jeżeli chcesz przy okazji zmienić zakres danych w danej serii, należy zaznaczyć odpowiednie komórki – od razu zmieni się także sam wykres.

 2. Aby zmienić samą etykietę, należy kliknąć obecną nazwę serii danych i wcisnąć przycisk Edytuj.

 3. Pozostaje już tylko zamknąć okno, klikając OK.

Nad wykresem pojawi się także tytuł wykresu, który otrzyma taką samą treść, jak pierwsza zmieniona seria danych. Możemy zmienić jego brzmienie, klikając go dwukrotnie.

Wciskając klawisz Przełącz wiersz/kolumnę można niejako obrócić wykres, tj. zamienić miejscami obie osie. To samo osiągniemy, wciskając przycisk Przełącz wiersz/kolumnę w sekcji Dane na karcie Projektowanie.

Pozostała jeszcze zmiana tytułów osi. Domyślnie nie są one wyświetlane, więc najpierw je włączymy na przykładzie osi poziomej:

 1. Na karcie Układ w sekcji Etykiety wybierzmy Tytuły osi.

 2. Z rozwiniętej listy wybierzmy Tytuł głównej osi poziomej oraz Tytuł pod osią.

 3. Podobnie jak w przypadku tytułu wykresu, aby zmienić tytuł osi, wystarczy kliknąć go dwukrotnie.

Rysunek 4. Wykres z tytułem wykresu, tytułami osi oraz zmienioną etykietą danych w legendzie

Marcin Sarna

Tagi: excel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35830 )
Array ( [docId] => 35830 )

Array ( [docId] => 35830 )