Do wydania biletu okresowego nie trzeba numeru PESEL

Data: 27-07-2015 r.

Zakres danych osobowych zbieranych przez przewoźników jest zbyt szeroki – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W tej sprawie interweniował już do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Mimo że resort przyznał, że umieszczanie np. numeru PESEL na bilecie jest niezasadne, to przepisy, które na to zezwalają wciąż nie zostały zmienione.

Podstawą prawną do zamieszczania danych osobowych na bilecie lub zapisania ich w pamięci elektronicznej biletu jest art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.). Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi ogólna treść ust. 3, który uprawnia do umieszczania na bilecie innych informacji (oprócz danych wskazanych w art. 16 ust. 2 ustawy), w tym danych osobowych pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób.

RPO przypomina, że z uwagi na konstytucyjny standard autonomii informacyjnej obywateli (w szczególności art. 51 ust. 2 Konstytucji RP), regulacja art. 16 ust. 3 Prawa przewozowego powinna zawierać szczegółowy i wyraźnie sprecyzowany katalog danych osobowych, których przetwarzanie przy sprzedaży biletu jest możliwe. Rzecznikowi znane są przypadki nie tylko gromadzenia takich danych, jak nr PESEL czy adres zamieszkania, ale także zamieszczania tych danych bezpośrednio na karcie miejskiej, co znacząco zwiększa niebezpieczeństwo nieuprawnionego wykorzystania danych w przypadku utraty karty.

Problem ten był już podnoszony w wystąpieniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 22 marca 2012 r. skierowanym do ówczesnego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. W odpowiedzi resort przyznał, że umieszczanie na bilecie takich danych osobowych, jak nr PESEL, nie wydaje się być uzasadnione. Z zapowiedzi zawartej w piśmie wynikało, że odpowiednia zmiana przepisu, poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu danych zamieszczanych na bilecie, zostanie uwzględniona przy zmianie Prawa przewozowego. Niestety nowelizacji nie doczekaliśmy się do dzisiaj, dlatego rzecznik zwróciła się do ministra infrastruktury i rozwoju o wyjaśnienia i podjęcie działań.

Źródło:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wioletta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37600 )
Array ( [docId] => 37600 )

Array ( [docId] => 37600 )