Dostęp do danych pacjentów w nowej ustawie o Systemie Informacji Medycznej

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 02-10-2014 r.

Uregulowanie zasad udostępniania dokumentacji medycznej, wprowadzenie telemedycyny i Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – to jedne z ważniejszych zmian jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia. Fundacja Panoptykon alarmuje, że nowy akt w niedostateczny sposób będzie chronił dane osobowe pacjentów.

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia i innych ustaw, dane medyczne i inne dane przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej dotyczące pacjentów będą udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Projekt nie wspomina jednak na podstawie jakich przepisów instytucje te będą przetwarzać dane osobowe pacjentów. Projekt jedynie enigmatycznie wspomina, że będzie się to odbywać „w zakresie zgodnym z ustawą”. Zdaniem Fundacji Panoptykon powinno być jasne w jakim celu, zakresie i w jaki sposób ZUS i NFZ będą te dane wykorzystywać.

Dodatkowo dane osobowe pacjentów mają być również udostępniane płatnikom, którzy finansują albo współfinansują świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Chodzi np. o samorządy opłacające programy niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Projekt nowelizacji zakłada, że dane pacjenta będą udostępniane za jego zgodą. W wielu przypadkach osoba korzystająca ze świadczeń medycznych będzie mogła także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych np. wobec udostępniania jednostkowych danych medycznych zgromadzonych w module statystyczno-rozliczeniowym.

Źródło:

Fundacja Panoptykon

Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35794 )
Array ( [docId] => 35794 )

Array ( [docId] => 35794 )