GIODO: Agencje pracy mogą przetwarzać tylko wybrane dane bezrobotnych

Autor: Wioleta Szczygielska
Data: 24-08-2015 r.

Podmioty zajmujące się realizacją zadań aktywizujących bezrobotnych mogą przetwarzać tylko imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenia zawodowe tych osób – informuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. GIODO podkreśla, że katalog tych danych jest zamknięty, jednak z praktyki wynika, że agencje zatrudnienia zbierają więcej danych.

Jak wynika ze spraw sygnalizowanych Generalnemu Inspektorowi, agencje zatrudnienia realizujące umowę o świadczenie działań aktywizacyjnych występują do powiatowych urzędów pracy z wnioskiem o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w tym niewynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. ustalonego profilu pomocy bezrobotnego oraz statusu osoby kierowanej.

 

GIODO ma wątpliwości czy można przetwarzać dane w związku z realizacją umów o świadczenie działań aktywizacyjnych w oparciu o umowę powierzenia oraz czy zakres danych osobowych może być szerszy niż przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Generalny Inspektor podkreśla, że udostępnienie innemu podmiotowi danych osobowych jest jedną z form przetwarzania tych danych i musi opierać się na jednej z podstaw wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 23 dla danych zwykłych i art. 27 dla danych wrażliwych).

Administrator danych powinien również dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania – podkreśla GIODO.

Administrator nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzania danych w celu innym, niż ten, dla którego on je przetwarza. Doprowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której administrator przeniósłby na inny podmiot uprawnienia, których sam nie posiada.

Tymczasem art. 66f ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sposób wyczerpujący i enumeratywny reguluje zakres danych przekazywanych realizatorowi przez powiatowy urząd pracy. W tym przypadku zasady przetwarzania danych osobowych należy zatem wywodzić z przepisów szczególnych i to one określają role poszczególnych podmiotów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy. Każdy z tych podmiotów wykonuje zatem w ten sposób swoje własne zadania i jest w tym zakresie administratorem danych, a nie przetwarza danych w imieniu i na rzecz innego administratora – przypomina GIODO.

Źródło:

GIODO

Wioleta Szczygielska

Tagi: giodo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37702 )
Array ( [docId] => 37702 )