Odpowiedzialność karna za zaniedbanie zabezpieczenia danych osobowych

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-09-2014 r.

Na administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek zachowania przetwarzanych zbiorów w tajemnicy, czyli zakaz ich ujawniania lub przekazywania innym osobom jak również zakaz ich wykorzystywania. Nienależyte wykonywanie tego obowiązku jest zagrożone poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 51 ustawy o ODO, jeżeli osoba administrująca zbiorem lub zobowiązana do ochrony danych osobowych udostępnia je nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (w przypadku nieumyślnego działania, do 1 roku).

Przestępstwo to może popełnić nie tylko administrator danych, ale także osoba przez niego upoważniona. Polega ono na:

 • udostępnieniu danych – przekazaniu osobie nieuprawnionej;

 • umożliwieniu dostępu – stworzeniu warunków pozwalających na zapoznanie się z danymi (np. przez zmniejszenie poziomu zabezpieczeń czy ujawnienie hasła).

W tym drugim przypadku nie zawsze musi ostatecznie dojść do zapoznania się przez osobę niepowołaną z danymi osobowymi jednak nie ma to znaczenia dla odpowiedzialności karnej osoby administrującej zbiorem danych lub zobowiązanej do ochrony danych osobowych.

Istnieje także możliwość poniesienia odpowiedzialności z art. 266 §1 Kodeksu karnego („kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”).

Wspominane zmniejszenie poziomu zabezpieczeń może również stanowić czyn z art. 52 ustawy. Zgodnie z tym przepisem grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku można ukarać osobę, która administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Odpowiedzialności z tego przepisu nie może ponieść inna osoba niż administrator danych osobowych.

Wyciek danych osobowych rodzi możliwość poniesienia odpowiedzialności cywilnej z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Będzie tak w szczególności wówczas gdy ujawnienie danych osobowych naruszy prywatność osób, których dane te dotyczą. Poszkodowany może wówczas żądać zaniechania zachowania w wyniku, którego dane osobowe zostały ujawnione. Ma także prawo żądać złożenia przeprosin lub podjęcia wszelkich czynności mających na celu usunięcie skutków ujawnienia danych osobowych. W gamie możliwych roszczeń mieści się także zapłata zadośćuczynienia lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Marcin Sarna, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35782 )
Array ( [docId] => 35782 )

Array ( [docId] => 35782 )