Operator musi powiadomić GIODO o naruszeniu danych osobowych abonentów

Autor: Rafał Janus
Data: 29-08-2014 r.

Z 3 dni do maksymalnie 24 godzin skrócił się termin na zawiadomienie GIODO przez operatora telekomunikacyjnego o naruszeniu danych osobowych abonenta lub użytkownika końcowego przez dostawcę.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie tylko musi chronić dane osobowe swoich klientów, ale także – w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych – zobowiązany jest w szczególności powiadomić o tym:

 
  • właściwy organ ds. ochrony danych osobowych (GIODO) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin,

  • abonenta lub użytkownika końcowego, którego dane zostały naruszone – w terminie trzech dni, w przypadku, gdy naruszenie danych osobowych może wywołać niekorzystne skutki dla danych osobowych lub prywatności abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną.

Przy ocenie skutków naruszenia należy uwzględnić charakter i treść danych osobowych, zwłaszcza jeśli dotyczą informacji finansowych, jak numery kart kredytowych czy rachunków bankowych. Chodzi również o dane dotyczące poczty elektronicznej, lokalizacji, rejestry przeszukiwanych stron internetowych i wykazy wykonanych usług telekomunikacyjnych.

Jeśli jednak operator telekomunikacyjny wdrożył przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona, zawiadomienie nie jest konieczne.

Dodatkowo przedsiębiorca telekomunikacyjny musi prowadzić rejestr naruszeń danych osobowych wraz z towarzyszącymi naruszeniami, ich skutkami i podjętymi działaniami, które reguluje art. 174a ust. 8 pkt 4 i 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Rafał Janus, redaktor prowadzący

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35617 )
Array ( [docId] => 35617 )